Nie można karać za naruszenie „koronawirusowego” zakazu spotykania się

przekroczenie terminu odwołanie kary nałożonej sanepid

Krótko i na temat: ani przez moment nie miałem wątpliwości, że pandemia legislacyjna będzie przedmiotem wielu — sprzecznych, a czasem niedorzecznych — orzeczeń, decyzji i rozstrzygnięć. Dobrze, że pierwsze z tych, które trafiają na tutejsze łamy mogę zaliczyć do sensownych, rozsądnych — a także odważnych. Dziś zatem czas na kilka akapitów o tym, że zakaz … Czytaj dalej

Czy działania władzy publicznej sprzeczne z Konstytucją mogą naruszać dobra osobiste?

A skoro wszyscy już czekamy na automobile na wodór, to jest chyba dobry moment na kilka akapitów o niegdysiejszych sporach dotyczących wykorzystania informacji publicznej związanej z ochroną środowiska — a przy okazji o tym czy naruszenie konstytucji może skutkować naruszeniem dóbr osobistych, bo skoro ustawę zasadniczą można stosować bezpośrednio, to czemu nie ze wskazaniem na … Czytaj dalej

Czy państwo może płacić odszkodowanie za niewłaściwe wdrożenie dyrektywy EU?

Czy w przypadku niedopuszczalnej rozbieżności w brzmieniu polskiej ustawy i „wiodącej” dyrektywy należy stosować prawo krajowe, czy jednak sąd powinien wziąć pod uwagę regulacje unijne? Czy brak przeniesienia regulacji EU do porządku krajowego może być traktowany jako źródło szkody? Jak zatem wygląda odpowiedzialność państwa za niewdrożenie dyrektywy? A skoro to poniedziałek, to jeszcze jedno pytanie: … Czytaj dalej

Czy można żądać odszkodowania za nacjonalizację środków zgromadzonych w OFE?

Prasa podaje, że rząd planuje dalsze oskubanie OFE z zebranych środków — dziś zatem dłuższa odpowiedź na krótkie pytania: czy przekazanie pieniędzy do ZUS stanowiło bezprawne uwłaszczenie przyszłych emerytów czy też delikt legislacyjny? No i w ogóle czy należy się odszkodowanie za nacjonalizację środków w OFE? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 6 czerwca 2017 … Czytaj dalej

Akt łaski wobec osoby niekaranej jest bezskuteczny procesowo (uchwała SN I KZP 4/17)

Krótko i na temat: w podjętej dziś uchwale Sąd Najwyższy wyraził pogląd, że prezydent jest uprawniony do zastosowania prawa łaski wyłącznie wobec osób prawomocnie skazanych za popełnione przestępstwo — zaś przedwczesne ułaskawienie jest bezskuteczne procesowo. uchwała 7 sędziów Sądu Najwyższego z 31 maja 2017 r. (​I KZP 4/17) I. Prawo łaski, jako uprawnienie Prezydenta Rzeczypospolitej … Czytaj dalej