Wypowiedzenie umowy o pracę ze względu na nieosiąganie wyników sprzedaży

Poniedziałek to na łamach „Czasopisma” tradycyjne spotkanie z prawem pracy — dziś zatem czas na dwa dobre pytania: czy wypowiedzenie umowy o pracę ze względu na brak realizacji wyników sprzedażowych wymaga po stronie pracodawcy szczególnego uzasadnienia? czy można wypowiedzieć umowę o pracę osobie o wieloletnim stażu pracy wskazując jako przyczynę obniżenie jakości pracy w ostatnim … Dowiedz się więcej

Przywrócenie do pracy: zwolniony związkowiec zachowuje prawo do całości „zaległego” wynagrodzenia

obniżenie wynagrodzenia przyczyn politycznych

W dzisiejszym odcinku poniedziałkowych spotkań z prawem pracy trzy ciekawe wątki: jakie są konsekwencje zwolnienia z pracy szczególnie chronionego działacza związkowego? czy w przypadku przywrócenia do pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia także za okres choroby? czy pracodawca, który wyznaczył pracownikowi przełożonego (art. 3(1) kp) może następnie żądać od pracownika wykonywania jego poleceń — wbrew … Dowiedz się więcej

O tym, że rozwiązanie umowy z radnym gminnym wymaga zgody — a brak zgody powinien być dokładnie uzasadniony

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę, na podstawie której zatrudniony jest radny samorządowy wymaga zgody rady, w której zasiada ten radny. Czy to oznacza, że rada ma możliwość swobodnego zablokowania zamiaru zwolnienia z pracy radnego, który — gdyby był normalnym pracownikiem — na pewno dostałby wypowiedzenie? Wychodzi na to, że nie… a może i tak… … Dowiedz się więcej

Premia roczna a wcześniejsze rozwiązanie umowy o pracę (II PK 20/15)

Stary problem: czy jeśli pracownik ma ustaloną wynikową premię roczną (okresową) ale nie przepracuje całego okresu zastrzeżonego w umowie — to pracodawca może odmówić mu wypłaty tej premii z powołaniem się na nieprzepracowanie całego okresu? wyrok Sądu Najwyższego z 15 marca 2016 r., (II PK 20/15) Jeżeli prawo do premii rocznej zależy od wykonania rocznego zadania premiowego … Dowiedz się więcej

Nadużycie ochrony związkowej: czy uzyskanie szczególnej ochrony przed wypowiedzeniem może być potraktowany jako nadużycie prawa? (III PK 309/14)

Cóż za koincydencja! Dokładnie w tym samym dniu kiedy wałkowaliśmy tu zagadnienie nadużycia ochrony związkowej (por. Obowiązkowe konsultacje zamiaru wypowiedzenia umowy pracownikowi jako przykład nadmiernych przywilejów związków zawodowych (art. 38 kp) — Sąd Najwyższy wydał ciekawy wyrok w pewnym sensie udzielający odpowiedzi na część wątpliwości (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2016 r., II PK … Dowiedz się więcej