Czy nieprecyzyjny regulamin świadczenia usług może naruszać prawa konsumentów?

A teraz coś z nieco innej beczki: czy nieprecyzyjna treść regulaminu serwisu internetowego — pominięcie niektórych mechanizmów stosowanych przez usługodawcę — może być traktowana jako naruszenie zbiorowych interesów konsumentów? (prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z 25 stycznia 2019 r., XVII Ama 51/16). Sprawa dotyczyła decyzji UOKiK, w której uznano brak zawarcia w regulaminie serwisu … Dowiedz się więcej

Czy zatwierdzenie przez urząd regulaminu gry hazardowej wyklucza możliwość powołania się na klauzulę abuzywną w tym regulaminie?

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy skoro wymagane jest urzędowe zatwierdzenie regulaminu gry hazardowej — to zgoda organu na treść takiego dokumentu wyklucza przyjęcie, że może w nim znaleźć się klauzula abuzywna? A może regulaminy, których stosowanie jest wymagane przepisem prawa, nie mogą być traktowane jako wzorzec umowy w rozumieniu prawa cywilnego? wyrok … Dowiedz się więcej