Czy śmierć ubezpieczonego tuż po złożeniu — odrzuconego przez ubezpieczyciela — wniosku oznacza, że nie doszło do zawarcia umowy?

A teraz coś z nieco innej beczki: czy śmierć ubezpieczonego niweczy skutki tymczasowej ochrony ubezpieczeniowej, wynikającej z wniosku złożonego u agenta, który to wniosek nie został przyjęty przez ubezpieczyciela? A na marginesie: czy agent ubezpieczeniowy, który ma pełnomocnictwo do zawierania umów, może być traktowany wyłącznie jako pośrednik w zawieraniu umów? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie … Czytaj dalej

Umowa o polisolokatę jest nieważna jeśli brak w niej essentialia negotii

A teraz coś, co tygrysy lubią najbardziej: nieważność umowy polisolokaty, czyli: czy dopuszczalne jest zawieranie umów o produkty mieszane (ubezpieczeniowo-inwestycyjne), czy taka umowa jest per se nieważna? Czy ubezpieczyciel powinien konsumentowi dostarczyć egzemplarz dokumentów (OWU, tabeli opłat, regulaminów) przed jej zawarciem — i jakie są skutki niedostarczenia takich papierów? Czy jeśli polisa mówi wyłącznie o … Czytaj dalej

Czy ubezpieczyciel może ponosić odpowiedzialność za zalanie płyt schowanych w piwnicy?

sampling bez zgody twórcy piosenki

Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania powołując się na niejasne postanowienia OWU — niejasne, czyli takie, które można interpretować na dwa sposoby — czy takie niejasności powinny być wykładane na korzyść ubezpieczonego? Czy zatem możliwe jest ubezpieczenie zalania piwnicy jeśli ogólne warunki ubezpieczenia wykluczają taką odpowiedzialność? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 lutego 2018 r., sygn. akt … Czytaj dalej

Rowerzysta wymuszający pierwszeństwo na skrzyżowaniu jest wyłącznie winny doznanej szkodzie

wyłączna wina poszkodowanego

Wiosna nadchodzi siedmiomilowymi krokami, wraz z wiosną znów zaroi się na naszych ulicach — i chodnikach — od rowerów. Stąd też dziś kilka akapitów o tym, że chociaż kierujący pojazdem mechanicznym odpowiada za szkodę na zasadzie ryzyka, wyłączna wina poszkodowanego w postaci brawurowej jazdy rowerem odpowiedzialność tę wyłącza. wyrok SA w Krakowie z 7 czerwca … Czytaj dalej

Czy opłata dystrybucyjna pobierana po zerwaniu polisolokaty jest klauzulą abuzywną?

Złośliwi mawiają, że polisolokaty tworzy się wyłącznie dla nakładania na klientów różnorakich opłat. Jak należy traktować pobieraną opłatę likwidacyjną już wiadomo, jednak ubezpieczyciele nie ustają w swej kreatywności. Dziś zatem krótkie pytanie: czy opłata dystrybucyjna za zerwanie polisolokaty jest klauzulą niedozwoloną — oraz czy można na konsumenta przerzucać ryzyko biznesowe? (wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie … Czytaj dalej