Wynagrodzenie należne za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy powinno się obliczać jak ekwiwalent za urlop

Niektórym pracodawcom nadal dużą trudność sprawia określenie zasad wynagradzania w przypadku zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy. To co od blisko trzech lat jest prostsze przy wypowiedzeniu umowy o pracę, nadal nie zawsze jest jednoznaczne przy porozumieniu rozwiązującym. Sprawa nie budzi wątpliwości jeśli pracownik dostaje „gołą” pensję — sytuacja się zmienia jeśli wynagrodzenie obliczone jak … Czytaj dalej

Czy pracownik ma prawo do wynagrodzenia za samo telefonowanie do pracodawcy?

Gotowość do świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia nadal budzi sporo wątpliwości u pracodawców. Dziś zatem czas na omówkę jeszcze jednego orzeczenia, w którym sąd w prosty sposób wyjaśnił dlaczego czasem pracownik może zachować prawo do wynagrodzenia za pracę, nawet jeśli w tym czasie faktycznie w pracy nie był — a wyłącznie telefonował do … Czytaj dalej

Czy zgłoszenie gotowości po przywróceniu do pracy wymaga uzyskania klauzuli wykonalności?

Zgłoszenie gotowości podjęcia pracy po uzyskaniu wyroku przywracającego do pracy pozwala nie tylko na kontynuację zatrudnienia, ale i odzyskanie wynagrodzenia, którego pracodawca w tym okresie nie wypłacił. Gotowość taką należy wyrazić w ciągu 7 dni od uzyskania prawomocnego orzeczenia — co oznacza dość napięty kalendarz. Czy jednak oznacza to, iż pracownik musi dysponować wyrokiem z … Czytaj dalej

Czy pracownik może mieć roszczenie o wypłatę „stałej premii uznaniowej”?

„Stała premia uznaniowa” już na pierwszy rzut oka brzmi dość kontrowersyjnie. Dziś zatem — w ramach nietradycyjnego tygodnia z prawem pracy — kilka akapitów o tym czy pracownik może nabyć roszczenie o wypłatę stale wypłacanej premii uznaniowej, a także czy premia tego rodzaju może być wyższa niż wynagrodzenie zasadnicze? wyrok Sądu Najwyższego z 5 grudnia … Czytaj dalej

Wynagrodzenie za gotowość do świadczenia pracy (art. 81 par. 1 kp)

Gotowość do świadczenia pracy — sama gotowość, nie fakt świadczenia pracy przez pracownika — jest w pewnych okolicznościach wystarczającą podstawą do żądania zapłaty przez pracownika. Zanim jednak dojdziemy do konkluzji, że oto art. 81 par. 1 kp tworzy podstawę do twierdzenia, iż „czy się stoi, czy się leży, 13 złotych za godzinę się należy”, warto … Czytaj dalej