Otrzymanie fałszywych informacji od klienta zwalnia ubezpieczyciela z odpowiedzialności z tytułu polisy

Czy ubezpieczyciel powinien bezwarunkowo odebrać na piśmie, przy wystawianiu polisy, wszystkie informacje dotyczące ryzyka, ponieważ w przeciwnym razie będzie płacił, nawet jeśli klient podał fałszywe dane? Czy jednak przekazane przez klienta nieprawdziwe informacje dotyczące ryzyka ubezpieczeniowego zwalniają ubezpieczyciela z odpowiedzialności — i już? wyrok Sądu Najwyższego z 29 marca 2023 r. (II CSKP 860/22)Skoro celem … Dowiedz się więcej

Czy klient, który zataił istotną informację dla określenia ryzyka ubezpieczeniowego musi teraz wykazać brak związku przyczynowego między okolicznością a wypadkiem?

Zatajenie przez klienta istotnej informacji przy zawieraniu umowy ubezpieczenia — celowe udzielenie nieprawdziwych odpowiedzi na pytania ubezpieczyciela służące ustaleniu ryzyka ubezpieczeniowego — skutkuje wyłączeniem odpowiedzialności za bezpośrednio związane okoliczności. Na kim jednak w takim przypadku spoczywa ciężar dowodu: czy to zakład ubezpieczeń musi wykazać ów związek przyczynowy? Czy jednak klient musi obalić domniemanie, że jego zatajenie … Dowiedz się więcej

Czy można odmówić wypłaty odszkodowania za skradziony pojazd bo właściciel nie doliczył się kluczyków — chociaż nie miało to związku z kradzieżą?

odszkodowanie ilość oryginalnych kluczyków

Czy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania za skradziony pojazd, bo występując o polisę AC właściciel nie doliczył się oryginalnych kluczyków — czy jednak tylko pod warunkiem, że brakujący kluczyk miał związek z kradzieżą? (wyrok Sąd Apelacyjny w Warszawie z 7 marca 2019 r., VI ACa 1554/17). Sprawa dotyczyła odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeniowego z tytułu polisy autocasco … Dowiedz się więcej

Szkoda całkowita auta po szkodzie całkowitej — a zawyżenie wartości ubezpieczonego samochodu

Ubezpieczenie OC niezarejestrowany samochód

Czy szkoda całkowita może wystąpić po szkodzie całkowitej? Czy rozbity i wyremontowany samochód może być ubezpieczony na wartość całkiem nowego pojazdu? Czy z polisy AC można dostać odszkodowanie wyższe niż wartość ubezpieczonego auta? Czy ubezpieczyciel może powołać się na wprowadzenie w błąd przez klienta, który zadeklarował wyższą wartość samochodu — ale zapłacił podwyższoną składkę? wyrok … Dowiedz się więcej