Czy skargę na przetwarzanie danych osobowych można wnieść do WSA?

Czy dopuszczalne jest wniesienie do WSA skargi na bezprawne przetwarzanie danych osobowych przez jakiś podmiot? Czy jednak taka skarga będzie odrzucona jako skierowana do niewłaściwego organu? nieprawomocne postanowienie WSA w Szczecinie z 10 lipca 2023 r. (II SA/Sz 474/23)Sąd administracyjny nie jest organem powołanym do ochrony danych osobowych (w tym dotyczących stanu zdrowia) i rozstrzygania kwestii, … Dowiedz się więcej

Czy serwis internetowy może ponosić odpowiedzialność cywilną za wyciek danych osobowych użytkowników?

A skoro nie tak dawno było o tym, że TSUE orzekł, że nie ma odszkodowania za naruszenie przepisów RODO, jeśli nie doszło do wyrządzenia szkody, dziś czas na kilka zdań o tym, czy serwis internetowy może odpowiadać za wyciek danych osobowych użytkowników? I czy odpowiedzialność cywilna administratora może wynikać z samego faktu, iż miało miejsce naruszenie RODO i doszło … Dowiedz się więcej

Jest naruszenie RODO, nie ma szkody? To nie ma też odszkodowania! (wyrok TSUE)

W wydanym dziś wyroku TSUE potwierdził pogląd, który dla mnie zawsze był oczywistą oczywistością: że odszkodowanie za naruszenie przepisów RODO należy się za doznaną szkodę, a nie za samo naruszenie — toteż brak szkody oznacza brak możliwości żądania zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 4 maja 2023 r. w/s Österreichische Post (C-300/21)1) Samo naruszenie przepisów RODO … Dowiedz się więcej

Czy sąd odpowiada za brak anonimizacji wyroku opublikowanego w internecie?

Czy brak anonimizacji opublikowanego w internecie wyroku oznacza naruszenie prywatności strony, której dane osobowe zostały w ten sposób ujawnione? Jeśli sprawa dotyczyła powołania tej osoby na „stanowisko urzędowe”? Czy w takim przypadku sąd może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną krzywdę? (nieprawomocny wyrok SO w Warszawie z 5 grudnia 2022 r., XXV C 559/22). Sprawa zaczęła … Dowiedz się więcej

Jaka jest właściwość sądu w sprawie o kradzież tożsamości — czyli o ochronę dóbr osobistych (a może jednak o naruszenie danych osobowych)?

Jaka jest właściwość sądu w sprawach o naruszenie danych osobowych? Czy sprawa o kradzież tożsamości / podszywanie się / naruszenie prywatności — jest sprawą o ochronę dóbr osobistych, czy o naruszenie danych osobowych? Czy znaczenie ma kwota dochodzonych roszczeń odszkodowawczych? Jakie są skutki rozpoznania sprawy przez sąd niewłaściwy? (wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z 1 … Dowiedz się więcej