Regres ubezpieczeniowy dotyczy tylko szkody wynikającej z wypadku

regres ubezpieczeniowy

Regres ubezpieczeniowy oznacza, że ubezpieczyciel, który wypłacił poszkodowanemu należne mu odszkodowanie, może dochodzić zwrotu wynikających z tego kosztów od sprawcy zdarzenia (np. wypadku). Czy to jednak oznacza, że roszczenia obejmują wszystkie należności wypłacone poszkodowanemu, czy jednak tylko takie, które mają bezpośredni związek z wypadkiem? (nieprawomocny wyrok SR w Gdyni z 1 lipca 2020 r., VI … Czytaj dalej

Ubezpieczyciel z umowy assistance ma prawo regresu wobec ubezpieczyciela sprawcy wypadku (uchwała SN III CZP 74/16)

Regres sprawcy wypadku

Czysto informacyjnie: wczoraj Sąd Najwyższy podjął kolejną uchwałę odnoszącą się do relacji wynikających z zawartej umowy ubezpieczenia pojazdu mechanicznego (por. Pojazd zastępczy z OC sprawcy, uchwała SN III CZP 5/11). uchwała Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2016 r. (III CZP 74/16) Ubezpieczycielowi, który pokrył koszty najmu pojazdu zastępczego w ramach umowy ubezpieczenia assistance, przysługuje na … Czytaj dalej

Regres ubezpieczyciela z podwójnego OC pojazdów mechanicznych

Regres sprawcy wypadku

Sygnalizacyjnie: do Sądu Najwyższego trafiło ciekawe pytanie prawne odnoszące się do możliwości wystąpienia przez ubezpieczyciela, który wypłacił odszkodowanie za uszkodzone auto z polisy OC, z roszczeniem regresowym od innego zakładu ubezpieczeń, w którym kierowca miał drugą polisę. Pytanie w sprawie o sygnaturze III CZP 16/16 brzmi (z treścią wniosku można zapoznać się tutaj): Czy zakładowi ubezpieczeń, który wypłacił … Czytaj dalej