Czy pięć umów na pełen etat — choćby w ramach pracy zdalnej — to zatrudnienie fikcyjne?

Czy praca u kilku pracodawców — pięć umów na pełen etat, w niedochodowych firmach — oznacza pozorność zatrudnienia? Jeśli chodzi o pracownika z wysokimi kwalifikacjami — i kluczowym uprawnieniem zawodowym, o które tak naprawdę chodziło pracodawcom — a większość „dodatkowych” umów to praca zdalna i zadaniowy czas pracy? Czy jednak każdy może podpisywać tyle umów … Dowiedz się więcej

Pozorna umowa pożyczki od udziałowca — czy ryzykowna umowa inwestycyjna?

Czy zawarta między spółką a jej wspólnikiem umowa pożyczki, w której zastrzeżono uprawnienie zamiany niespłaconej wierzytelności na udziały w spółce, może być zakwalifikowana jako nieważna ze względu na jej pozorność? Bo było to tylko ryzykowne przedsięwzięcie, zatem jeśli biznes nie wypalił, inwestor musi pogodzić się z utratą pieniędzy? Czy jednak taka opcja jest całkowicie prawidłowa, zaś pożyczka, w która w … Dowiedz się więcej

Czy działalność gospodarcza założona przez kobietę tuż przed porodem jest pozorna?

Czy można zarzucać pozorność działalności gospodarczej założonej przez kobietę w ciąży tylko dlatego, że miesiąc później — ale dwa miesiące przed terminem — urodziła dziecko? Zwłaszcza, że wcześniej robiła to samo, ale na umowę o dzieło? Czy pozorność działalności gospodarczej można oceniać po wysokości zadeklarowanych składek na ubezpieczenia społeczne? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z … Dowiedz się więcej

Pozorność działalności gospodarczej nie wynika z dysproporcji między wysokością otrzymanych zasiłków a wpłaconych składek

Pozorność działalności gospodarczej

Czy różnica między wysokością wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne a otrzymanych zasiłków jest dowodem na pozorność działalności gospodarczej? Czy prowadzący działalność gospodarczą musi starać się utrzymać jakąś „przyzwoitą” wysokość przychodów, żeby zdaniem ZUS prowadzenie biznesu nie było fikcyjne? Czy ZUS może „zrezygnować” z ubezpieczonego, który otrzymuje zbyt wysokie świadczenia i zażądać ich zwrotu? Czy zatem … Dowiedz się więcej

Pozorność działalności gospodarczej zarejestrowanej wyłącznie w celu uzyskania świadczeń z ZUS

Czy pozorność prowadzonej działalności gospodarczej można oceniać po dysproporcji między osiąganymi przychodami a zgłoszoną podstawą wymiaru składek? Czy przedsiębiorca, który zarobił mniej, niż wydał na ZUS — ale tylko w pierwszym miesiącu po rejestracji firmy — może być pozbawiony świadczeń z ubezpieczeń społecznych? (wyrok Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z 29 października 2019 r., III AUa … Dowiedz się więcej