Czy umowa zlecenia i etat — na to samo, ale w powiązanej firmie — oznacza, że pracownik ma dwie umowy o pracę?

Czy sytuacja, w której osoba wykonuje takie same czynności na rzecz dwóch różnych podmiotów — na podstawie umowy zlecenia i równolegle na podstawie umowy o pracę — oznacza, że pracownik ma dwa etaty? Czy ustalenie istnienia stosunku pracy jest możliwe jeśli zlecenie jest wykonywane równocześnie z umową o pracę, ale bez organizacyjnego rozdzielenia stosunków zobowiązaniowych? … Czytaj dalej

Czy „krzyżowe” zatrudnienie się sióstr oznacza pozorność umowy o pracę?

A skoro już są wakacje, to chyba dobry moment, żeby pogłębić tematykę z zakresu prawa pracy. Dziś zatem kilka akapitów o tym czy „krzyżowa” umowa o pracę — zawarta z siostrą, która znów zatrudnia swą siostrę w swojej firmie — może świadczyć o pozorności czynności prawnej? Zwłaszcza jeśli równocześnie świadczone są usługi na podstawie umowy … Czytaj dalej

Czy uczestnicy piramidy finansowej zawierają umowę pożyczki?

Jak należy traktować rozliczenie udziału w piramidzie finansowej? Czy mechanizm, w którym następny spłaca poprzedniego, może być traktowany jako umowa pożyczki? Czy w ogóle jest możliwość wyegzekwowania zwrotu wpłaconych pieniędzy? A przy okazji: czy bank ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie piramidy, którą wymyślił i kierował dyrektor oddziału — wykorzystując wzorce dokumentów bankowych? (wyrok Sądu Najwyższego z … Czytaj dalej

Czy pracodawca może żądać zwrotu zawyżonego wynagrodzenia — które wypłacał, bo podwładna zaszła w ciążę z prezesem, ale później coś poszło nie tak?

Narodowa Strategia Bezpieczeństwa Obrotu Gotówkowego

Czy pracodawca może wytoczyć powództwo o zwrot zawyżonego wynagrodzenia przeciwko pracownicy, której prezes dał podwyżkę, bo kobieta była w ciąży (z prezesem), więc miała otrzymywać wyższy zasiłek — ale po urodzeniu dziecka coś nie wyszło (między prezesem a podwładną)? (wyrok Sądu Najwyższego z 20 lutego 2018 r., II PK 351/16). Orzeczenie wydano w sprawie z powództwa … Czytaj dalej

Odpracowanie pożyczki udzielonej przez wspólnika spółki będącej pracodawcą

Czy możliwe jest odpracowanie pożyczki udzielonej przez pracodawcę poprzez pracę w nadgodzinach? Czy w takim przypadu wspólnik pracodawcy może być utożsamiany z pracodawcą? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 9 listopada 2017 r., sygn. akt I ACa 1385/16). Pracownik podpisał ze wspólnikiem spółki-pracodawcy umowę pożyczki (nieoprocentowane 150 tys. złotych), w dokumencie postanowiono, że pożyczona kwota będzie oddawana … Czytaj dalej