Czy wierzytelności spółki jawnej wygasają po jej wykreśleniu z KRS?

Czy wierzytelności spółki jawnej po jej wykreśleniu z KRS wygasają? W przypadku braku wyraźnego rozdysponowania wierzytelnościami w postępowaniu likwidacyjnym? Czy jednak wierzytelności sp.j. stają się majątkiem jej wspólników, zatem dłużnik będzie musiał je uregulować? (wyrok Sądu Najwyższego z 10 stycznia 2020 r., I CSK 552/18). Sprawa dotyczyła roszczeń następcy prawnego spółki jawnej (byłego wspólnika zlikwidowanej … Czytaj dalej

Czy można mieć kredyt w PLN oprocentowany stawką LIBOR?

Czy można mieć kredyt w PLN oprocentowany stawką LIBOR? Z omawianego dziś orzeczenia SN wynika, że tak — pod warunkiem, że bank zastosował klauzulę indeksacyjną CHF i odwołał się do jednostronnie narzuconych warunków ustalania kursów waluty obcej (wyrok Sądu Najwyższego z 4 kwietnia 2019 r., III CSK 159/17). Orzeczenie wydano w sprawie o pozbawienie wykonalności … Czytaj dalej

Czy sąd musi uwzględnić konsumencki charakter umowy — jeśli żadna ze stron nie powołuje się na swój status konsumenta?

prawo zatrzymania spłaconych rat

O tym, że przedsiębiorcom nie wolno stosować w obrocie z konsumentami klauzul abuzywnych — wiadomo. O tym, że klauzula abuzywna generalnie nie wiąże konsumenta — wiadomo. O tym, że sąd powinien uwzględniać abuzywność postanowienia umownego z urzędu — wiadomo. Czy to jednak oznacza, że badanie abuzywności klauzuli z urzędu wiąże się z tym, że sąd … Czytaj dalej

Jak przeliczać kurs CHF po uchyleniu klauzuli abuzywnej określającej spread walutowy?

prawo zatrzymania spłaconych rat

Trudne tematy oznaczają wiele wątpliwości i rozbieżności — nawet jeśli można je sprowadzić do prostego pytania: w jaki sposób należy przeliczać kurs franka szwajcarskiego (na potrzeby spłaty udzielonej pożyczki) po uchyleniu klauzuli abuzywnej określającej spread walutowy?  wyrok Sądu Najwyższego 14 lipca 2017 r. (II CSK 803/16) Lukę, która powstała w umowie w wyniku zastrzeżenia postanowienia … Czytaj dalej

Czy wielokrotne delegowanie przywróconego pracownika oznacza prawidłowe wykonania wyroku przez pracodawcę?

Czy można wnieść o pozbawienie wykonalności wyroku przywracającego pracownika do pracy, który został zwolniony dyscyplinarnie, aby następnie — powołując się na „stary” wyrok — domagać się wykonania tego wyroku (czyli de facto ponownego przywrócenia)? A jeśli ów pracownik był po przywróceniu delegowany do wykonywania innej pracy? Czy pracodawca w ogóle może skierować przywróconego do pracy … Czytaj dalej