O tym, że dzień bez Dziennika Ustaw — dniem nieprawdopodobnym

Dziennik Ustaw

A teraz coś z całkiem innej beczki, ale takiej sytuacji w tutejszym „Czasopiśmie” przeoczyć nie można: proszę Państwa, 13 maja 2021 r. (w czwartek, dzień powszedni) nie ukazał się Dziennik Ustaw — nie opublikowano żadnego aktu prawnego. Tytułem krótkiego przypomnienia (i wypełnienia tekstu tekstem): warunkiem wejścia w życie każdej ustawy czy rozporządzenia jest ogłoszenie aktu w … Dowiedz się więcej

Prawo powielaczowe nigdy nie obowiązuje

Prawo powielaczowe

Czy uchwała rady gminy, która nie została ogłoszona, może być źródłem prawa powszechnie obowiązującego? Czy jednak prawo powielaczowe ex definitione powinno być taktowane jako nieważne? (nieprawomocny wyrok WSA w Olsztynie z 11 lutego 2021 r., II SA/Ol 854/20). Sprawa dotyczyła przyjętego przez radnych gminnego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt — przyjętego, ale nieogłoszonego … Dowiedz się więcej

„art. 48a oznacza się jako art. 47c”

art. 48a art. 47c

A teraz coś z całkiem innej beczki czyli o tym, że najwyraźniej zniesiono zniesienie kar administracyjnych za naruszenie koronawirusowych obostrzeń (od dzisiaj) — a chodzi oczywiście o omyłkowe „nadpisanie” art. 48a ustawy zakaźnej przepisem o innej treści, ale także oznaczonego jako „art. 48a”. Rzecz dzieje się w opublikowanej wczoraj ustawie z 21 stycznia 2021 r. … Dowiedz się więcej

ALFA… BRAVO-CRP… gdzie są zarządzenia o wprowadzeniu stopni alarmowych?

stopień alarmowy alfa beta

No dobrze, ten temat zasługuje chyba na osobną notkę: bodajże od wczoraj mamy stopień alarmowy ALFA, bodajże od dzisiaj BRAVO-CRP BETA-CRP (por. Ustawa o działaniach antyterrorystycznych) — konia z rzędem temu, kto pokaże gdzie to jest opublikowane! Zacznijmy od początku: zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy antyterrorystycznej: Stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP wprowadza, zmienia i … Dowiedz się więcej