Rejestr Pełnomocnictw Elektronicznych (projekt)

Krótko i na temat, ale skoro mObywatel jeszcze nie do końca okrzepł, a rząd nadal szturmuje informatyzację usług publicznych, dziś będzie o tym, że ma być informatyczny, scentralizowany Rejestr Pełnomocnictw Elektronicznych (rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji). A mianowicie, w dużym skrócie: art. 19ad ust. 1-2 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących … Dowiedz się więcej

Gruba nowelizacja grubej nowelizacji kpc już w Dzienniku Ustaw

Jeszcze doktryna i jurysprudencja nie doszły do siebie po grubych zmianach w kodeksie postępowania cywilnego z 2019 r., a tu za rogiem czai się kolejna nowelizacja kpc — przeprowadzona pod hasłami prostowania tego, co zostało wówczas pozakręcane (ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. … Dowiedz się więcej