Nie ma zwolnienia z podatku darowizny pieniężnej bez przelewu z rachunku darczyńcy

A teraz coś z jeszcze innej beczki — czyli kilka zdań o kontrowersyjnej uchwale NSA, zgodnie z którą zwolnienie z podatku otrzymanej darowizny pieniężnej wymaga udokumentowania jej otrzymania na rachunek obdarowanego — przelewem z konta darczyńcy. uchwała 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 marca 2023 r. (III FPS 3/22)Wyrażenie użyte w art. 4a ust. 1 … Dowiedz się więcej

Podatku od darowizny-niespodzianki można uniknąć — ale trzeba pilnować terminów

Czy możliwe jest przekazanie darowizny-niespodzianki, czy jednak — skoro darowizna jest umową (nie jest czynnością jednostronną), a nie ma umowy bez akceptacji drugiej strony — obdarowany nie może być zaskoczony darowizną? I, wcale nie na marginesie: czy fiskusowi należy się podatek od darowizny-niespodzianki i w jakim terminie należy złożyć zeznanie, by uzyskać zwolnienie podatkowe? wyrok … Dowiedz się więcej

Bezskuteczność darowizny dokonanej w celu pokrzywdzenia wierzyciela (skarga pauliańska)

Czy matka, która miała rozliczyć się z mieszkania spółdzielczego z byłym mężem, ale darowała je córce — i nie ma innego majątku, z którego ex-mąż mógłby się zaspokoić — działała w celu pokrzywdzenia wierzyciela? Czy w takim przypadku wierzyciel może próbować podważać taką czynność w drodze skargi pauliańskiej? Czy sąd może w takim przypadku orzec … Dowiedz się więcej

Czy późniejsze przekazanie pieniędzy darczyńcy oznacza, że była to pożyczka — nie darowizna

Dziś pytanie nieco podchwytliwe: zakładając, że powstały wątpliwości, czy pieniądze zostały przekazane jako darowizna — czy jako pożyczka — czy podpowiedzią może być fakt, że po jakimś czasie rzekomo obdarowany przekazuje jakieś pieniądze darczyńcy — czyli zwraca co pożyczył? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 30 marca 2017 r., sygn. akt I ACa 1586/16). Powód wystąpił … Dowiedz się więcej