Zbyt późno przesłane do sądu pełnomocnictwo oznacza nienależyte umocowanie strony (choćby i wygrywającej)

Obowiązkiem pełnomocnika procesowego jest przedstawić dokument pełnomocnictwa udzielonego przez stronę, to oczywista oczywistość, podobnie jak to, że brak należytego umocowania pełnomocnika skutkuje nieważnością postępowania. Czy podobne konsekwencje ma spóźnione o kilka dni przesłanie pełnomocnictwa do postępowania odwoławczego, jeśli nie ma wątpliwości, że prawnik miał pełne prawo występować za stronę w pierwszej instancji? (wyrok Sądu Najwyższego … Dowiedz się więcej

Czy brak pełnomocnictwa może oznaczać nieważność postępowania sądowego?

Papiery, papiery, papiery… Czy komuś ta czarna wizja kojarzy się z wizerunkiem prawnika? A jednak czasem okazuje się, że tak, że owszem: papiery. Dziś zatem krótkie lecz podchwytliwe pytanie: czy brak pełnomocnictwa może skutkować nieważnością całego postępowania — czy jednak można jakoś uzupełnić zapomniany dokument? postanowienie Sądu Najwyższego z 31 stycznia 2017 r. (II UZ … Dowiedz się więcej

O tym czy pełnomocnictwo może mieć datę późniejszą niż skarga kasacyjna

Kluczowe dla istnienia świata pytanie: co było pierwsze, jajko czy kura? — wraca w licznych zapytaniach i wątpliwościach przedstawianych na kolegiach redakcyjnych Lege Artis (i nie tylko). Tym razem przyszedł czas skupić się na jeszcze jednym kluczowym zagadnieniu: czy pełnomocnictwo może mieć datę późniejszą wcześniejszą niż sama czynność procesowa — a dokładnie: czy jeśli pełnomocnictwo do wniesienia … Dowiedz się więcej