Czy sfotografowanie własnych akt sądowych — w których przypadkowo zaplątały się dane osobowe innych osób — jest przestępstwem?

Czy sfotografowanie przez stronę akt sprawy sądowej, w których zaplątały się dane osobowe innych osób — bo sędzia przez pomyłkę dołączył do akt swe odręczne notatki, które sporządził na projektach innych orzeczeń, na których zapisano imiona i nazwiska stron — może być traktowane jako przestępstwo nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych? (nieprawomocny wyrok SR w Lesznie z 5 czerwca 2023 … Dowiedz się więcej

Treść skargi nadzwyczajnej wniesionej przez Prokuratora Generalnego to nie informacja publiczna

Czy treść skargi nadzwyczajnej, którą wniósł Prokurator Generalny, powinna być traktowana jako informacja publiczna? Dokument pochodzi wszakże od organu władzy publicznej i został sporządzony w ramach wykonywania kompetencji ustawowych? Czy jednak jako pismo procesowe podlega udostępnianiu na zasadach określonych w przepisach proceduralnych — a skoro dotyczy sprawy prywatnej, to nie jest związana ze sferą publiczną, a … Dowiedz się więcej

Pobranie pisma sądowego z portalu informacyjnego nie zawsze oznacza jego skuteczne doręczenie

A skoro niedawno było o tym, że niedługo będą elektroniczne doręczenia sądowe, dziś czas na kilka zdań o tym, że wprawdzie są przepisy regulujące doręczenie poprzez portal informacyjny — ale odkąd intendentura nie zawsze nadążą, nie każdy przypadek pobrania pisma może być traktowany jako jego skuteczne doręczenie. postanowienie Sądu Najwyższego z 25 stycznia 2022 r. … Dowiedz się więcej