Apostazja podlega prawu kościelnemu — przeto nie można skarżyć do PUODO przetwarzania danych osobowych przez proboszcza

Czy apostazja, jakkolwiek widzi ją osoba zainteresowana, oznacza usunięcie danych osobowych ex-wiernego ze spisów kościelnych? Czy jednak akt apostazji podlega prawu kościelnemu, zatem prawo państwowe nie może służyć do oceny jego skuteczności? I świecki organ nie może nadzorować przetwarzania danych osobowych przez proboszczów? (nieprawomocny wyrok WSA w Warszawie z 5 marca 2021 r., II SA/Wa … Czytaj dalej

Czy RODO mówi coś o danych osobowych członków kościołów?

"Gmina wolna ideologii LGBT"

Ubiegłoroczne Boże Ciało mogło przebiec pod hasłem testowania darmowego roamingu oraz dywagacji o tym czy procesja podlega przepisom o ruchu drogowym — dziś tematem nr 1 jest oczywiście RODO, zatem nie sposób pominąć jeszcze jednego ciekawego pytania: czy RODO reguluje sposób w jaki przetwarzane są dane osobowe wiernych? Odpowiedź przynosi art. 91 RODO, który dopuszcza … Czytaj dalej