Rozwój kariery sportowca nie jest jego dobrem osobistym (a więc odmowa wysłana na zawody dóbr tych nie narusza)

Czy odmowa powołania zawodnika na zawody sportowe, mimo uzyskania przezeń kwalifikacji, narusza jego dobra osobiste? A czy w ogóle kariera sportowca może być oceniana przez pryzmat dóbr osobistych? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 20 października 2020 r. (V ACa 314/19)1. Nie istnieje dobro osobiste określone jako „prawo do rozwoju kariery sportowej”.2. Nie każde poczucie … Dowiedz się więcej

Konkurs walentynkowy trwający „do 13 lutego o godzinie 0:00” kończy się z początkiem, nie końcem dnia

dokumentacja techniczna utwór

A na walentynki — kilka akapitów o walentynkowym konkursie, czyli: czy konkurs dla kupujących w sklepie jest elementem umowy sprzedaży czy jednak przyrzeczeniem publicznym? Czy godzinowe oznaczenie początku dnia to 0:00 czy 24:00? Czy organizator konkursu może po swojemu (lub zgodnie ze zwyczajami) interpretować postanowienia regulaminu konkursowego? (wyrok Sądu Najwyższego z 30 października 2019 r., … Dowiedz się więcej

Klauzule abuzywne w regulaminie promocji sprzedażowej

wypłata bankomatu cudzą kartą

Klauzul niedozwolonych obawiają się wszyscy przedsiębiorcy — i słusznie — czasem jednak okazuje się, że nie taki diabeł straszny jak go malują. Dziś zatem czas na poszukanie odpowiedzi na kilka prostych pytań: czy publiczne przyrzeczenie może być kwalifikowane pod kątem klauzuli niedozwolonej? Czy wskutek złożenia przyrzeczenia publicznego (art. 919 kc) w ogóle dochodzi do oferty … Dowiedz się więcej

Regulamin konkursu nie jest wzorcem umowy — więc nie może zawierać klauzul niedozwolonych

Regulamin konkursu klauzula niedozwolona

Czy regulamin konkursu może być uznany za wzorzec umowy — przez co można go badać na okoliczność występowania klauzul niedozwolonych? Czy też jednak regulamin określający zasady udzielenia przyrzeczenia publicznego nie jest regulaminem w rozumieniu art. 384 kc?  (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29 listopada 2016 r., sygn. akt VI ACa 1370/15). Fundacja wystąpiła przeciwko spółce … Dowiedz się więcej

Obietnice wyborcze nie mogą być dochodzone przed sądem

Dutkiewicz i zwolennicy Kaczyńskiego

Tylko najstarsi P.T. Czytelnicy Lege Artis pamiętają kampanię prezydencką 1990 r. oraz złożoną przez Lecha Wałęsy obietnicę „sto milionów” dla każdego. Nieco młodsi mogą pamiętać piosenkę zaśpiewaną przez Kazimierza Staszewskiego — a jeszcze młodsi kampanię Andrzeja Dudy — oraz jego obietnice, które niepokoją rynek finansowy. Można zatem zadać pytanie: czy polityka da się rozliczyć za złożone w … Dowiedz się więcej