Czy można zrzec się przywilejów wynikających z układu zbiorowego pracy?

Czy możliwe jest zrzeczenie się odprawy emerytalnej — wyższej, niż określona kodeksem pracy, a należnej na podstawie układu zbiorowego pracy? Czy pracownik w ogóle może zrzec się pewnych uprawnień wynikających z prawa pracy lub wewnętrznych regulacji pracodawcy — w zamian za inny „bonus”? wyrok Sądu Najwyższego z 16 marca 2017 r., (I PK 110/16) Strony … Dowiedz się więcej