Czy brak dowodu wykroczenia pozwala wydać wyrok nakazowy?

Czy sąd może wydać wyrok nakazowy w sprawie wykroczenia, jeśli w przesłanych przez policję materiałach brak jest dowodu popełnionego czynu? Czy jednak nieustalenie wszelkich okoliczności sprawy wyklucza ocenę wniosku o ukaranie bez udziału stron i bez przeprowadzenia rozprawy? I, wcale nie na marginesie: czy wznoszenie okrzyków pod adresem manifestantów zawsze powinno być kwalifikowane jako przeszkadzanie w odbyciu … Dowiedz się więcej

Czy protestujący przeciwko wycince Puszczy Białowieskiej narusza zakaz wstępu do lasu?

Protest przeciwko prowadzonej przez Lasy Państwowe wycince drzew w Puszczy Białowieskiej dla wielu osób skończył się wnioskiem o ukaranie za naruszenie wprowadzonego zakazu wstępu do lasu. Czy jednak zakaz ustanowiony „do odwołania” może być potraktowany jako „okresowy” — i czy zakaz bezprawny może być przyczyną ścigania eko-aktywistów? (wyrok Sądu Najwyższego z 24 maja 2023 r., IV KK … Dowiedz się więcej

Wcześniejsze dwukrotne prawomocne skazanie za podobne wykroczenie pozwala recydywistę potraktować surowiej — ale sąd musi mieć pewność, że ma do czynienia z recydywą

Dwukrotne prawomocne skazanie sprawcy wykroczenia za wykroczenie podobne jest podstawą do surowszego potraktowania obwinionego — jednak warunkiem nadzwyczajnego obostrzenia kary jest posiadanie przez sąd informacji, że popełniając czyn zabroniony działał w warunkach recydywy. Zatem jeśli sąd nie ma na to dokumentów, to zaostrzyć kary nie może (wyrok Sądu Najwyższego z 22 lutego 2023 r., I KK … Dowiedz się więcej

Kontrdemonstracja to także demonstracja — a nie karalne przeszkadzanie w manifestowaniu

Czy kontrmanifestacja — protest przeciwko hasłom podnoszonym podczas zgromadzenia — może być kwalifikowana jako przeszkadzanie jego przebiegu? Czy jednak wolność gromadzenia się i wyrażania poglądów obejmuje także prawo do protestu, a więc udział w kontrmanifestacji nie może być karany jako wykroczenie? wyrok Sądu Najwyższego z 15 marca 2022 r. (II KK 90/22)Konstytucyjna wolność zgromadzeń obejmuje … Dowiedz się więcej

Kontrmanifestacja to forma wyrażania poglądów — a nie zakłócenie zgromadzenia

A skoro wczoraj było o tym, że MON chce zakazać noszenia biało-czerwonych naszywek (bo antyszczepionkowcy), dziś czas na kilka zdań o tym, że SN stwierdził, że kontrmanifestacja to też forma wyrażania poglądów, przeto kontrmanifestant nie może być traktowany jako sprawca wykroczenia wyrok Sądu Najwyższego z 9 lutego 2021 r. (II KK 432/20)Sprawy dotyczące realizacji wolności i praw obywatelskich, … Dowiedz się więcej