Czy sąd odpowiada za brak anonimizacji wyroku opublikowanego w internecie?

Czy brak anonimizacji opublikowanego w internecie wyroku oznacza naruszenie prywatności strony, której dane osobowe zostały w ten sposób ujawnione? Jeśli sprawa dotyczyła powołania tej osoby na „stanowisko urzędowe”? Czy w takim przypadku sąd może ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzoną krzywdę? (nieprawomocny wyrok SO w Warszawie z 5 grudnia 2022 r., XXV C 559/22). Sprawa zaczęła … Dowiedz się więcej

Jaka jest właściwość sądu w sprawie o kradzież tożsamości — czyli o ochronę dóbr osobistych (a może jednak o naruszenie danych osobowych)?

Jaka jest właściwość sądu w sprawach o naruszenie danych osobowych? Czy sprawa o kradzież tożsamości / podszywanie się / naruszenie prywatności — jest sprawą o ochronę dóbr osobistych, czy o naruszenie danych osobowych? Czy znaczenie ma kwota dochodzonych roszczeń odszkodowawczych? Jakie są skutki rozpoznania sprawy przez sąd niewłaściwy? (wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z 1 … Dowiedz się więcej