Dyskusje przełożonego z podwładnym to nie mobbing

Czy wymiana opinii między przełożonym i pracownikiem oznacza mobbing? Czy pracodawca, który ma obowiązek przeciwdziałać mobbingowi, powinien chronić podwładnych przed jakąkolwiek krytyką ze strony przełożonych? Czy jednak szef ma prawo skrytykować pracownika — zaś wyrażanie słusznych i merytorycznych opinii nie stanowi przejawu mobbingu? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 24 października 2019 r., III APa … Dowiedz się więcej

Znów zmiany w kodeksie pracy (m.in. uprawnienia w przypadku dyskryminacji, mobbingu, nowe regulacje dot. świadectw pracy)

Krótko i na temat, bo skoro kilka dni temu ukazał się kolejny tekst jednolity kodeksu pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040), to dziś jest dobry moment by odnotować, że tamten t.j. nie jest już t.j. — a to za sprawą opublikowanej w piątek nowelizacji kodeksu pracy m.in. zmieniającej nieco przepisy dotyczące dyskryminacji pracowniczej i … Dowiedz się więcej

Bliskie relacje przełożonego z podwładną mogą skutkować mobbingiem innej pracownicy

Źródłem mobbingu mogą być bardzo bliskie relacje przełożonego z inną pracownicą — jeśli ich skutkiem będzie faworyzowanie faworyty kosztem innych podwładnych. Czy to jednak oznacza, że pracodawca powinien wprowadzić jakieś „etyczne regulacje” przeciwdziałające tworzeniu się par w pracy? A na marginesie: czy dowodem na istnienie mobbingu może być choroba mobbingowanego pracownika? wyrok Sądu Najwyższego z … Dowiedz się więcej

Czy pracodawca odpowiada za molestowanie pracownicy — przez pracowników — na imprezie integracyjnej?

Molestowanie na imprezie integracyjnej

Tytuł dzisiejszego tekstu jest nieco podchwytliwy — chociaż niewątpliwie pytanie o odpowiedzialność pracodawcy za molestowanie na imprezie integracyjnej też może się nasunąć — jednak tym razem na tapetę idzie zagadnienie zgoła ciekawsze: czy pracodawca ponosi odpowiedzialności za molestowanie jego pracownicy przez jego pracowników — podczas grupowej wycieczki, której pracodawca nie był organizatorem? wyrok SN z … Dowiedz się więcej

Rząd ustalił minimalne wynagrodzenie za pracę na 2017 r. Zobacz jakie będzie miało to skutki dla innych branż

wirtualne biuro adres siedziby

Już od 1 stycznia 2017 roku minimalne wynagrodzenie za pracę rośnie do 2000 złotych miesięcznie brutto (por. Dz.U. z 2016 r. poz. 1456). Już pisałem, że ustalenie takiej czy innej kwoty ma wpływ nie tylko na pensje najmniej zarabiających pracowników (oraz tych nieco więcej zarabiających), a także na kwotę wolną od potrąceń oraz zakwalifikowanie niektórych czynów … Dowiedz się więcej