Czy można odziedziczyć roszczenia za peerelowskie represje?

A dziś coś z całkiem innej beczki — czy odszkodowanie i zadośćuczynienie za represjonowanie przez władze PRL należy się tylko małżonkowi, dzieciom i rodzicom represjonowanego — czy może uprawnione do wystąpienia z żądaniem są spadkobiercy zmarłych dzieci? wyrok Sądu Najwyższego z 15 lutego 2018 r. (WA 1/18) Przedmiotem orzeczenia sądu może być wyłącznie roszczenie o … Czytaj dalej