Czy pracodawca może wykorzystywać krytyczne opinie klienta w rozmowie dyscyplinującej z pracownikiem (jeśli pracownik jest klientem swego pracodawcy)?

Czy pracodawca ma prawo przetwarzać informacje o opublikowanych w internecie krytycznych wpisach, których autorem jest pracownik, w celu zdyscyplinowania podwładnego, m.in. przeciwdziałaniu ew. naruszeniu dóbr zakładu pracy? Czy wykorzystanie danych pracownika będącego klientem — jeśli pracodawcą jest bank, a pracownik wziął kredyt w swoim banku — oznacza niedopuszczalny przepływ danych pomiędzy dwoma różnymi bazami? Czy … Dowiedz się więcej

Transakcja płatnicza dokonana na podstawie sfałszowanego pełnomocnictwa nie jest transakcją autoryzowaną (TSUE)

Czy pełnomocnictwo do czynności bankowych, udzielone przed notariuszem, jest wystarczające do dokonywania przez pełnomocnika stosownych operacji? Jeśli się okaże, że pełnomocnictwo wprawdzie zostało potwierdzone poprzez nadanie mu apostille — ale w gruncie rzeczy było od początku sfałszowane? Czy autoryzacja transakcji płatniczej przez pełnomocnika dysponującego fałszywym upoważnieniem notarialnym jest prawidłowa i zwalnia bank od odpowiedzialności za … Dowiedz się więcej

Czy bank może przekazać do BIK dane zadłużonego — jeśli kredytobiorca przestał spłacać raty po uzyskaniu zabezpieczenia powództwa?

Czy bank ma prawo wpisać do BIK dane o zadłużeniu po tym, jak klient przestał spłacać raty kredytowe — bo uzyskał zabezpieczenie powództwa w postaci możliwości zaprzestania regulowania rat? Czy jednak sądowe zabezpieczenie powództwa „chroni” kredytobiorcę także przed bezpodstawnym wpisaniem do BIK? I, wcale nie na marginesie: skoro administratorem danych o zadłużeniu jest BIK, to czy … Dowiedz się więcej

Czy umowa pożyczki zawarta przez oszukanego naiwniaka jest nieważna?

Czy umowa pożyczki zawarta przez ofiarę oszustwa — osoby, która została wprowadzona w błąd przez osobę trzecią, która następnie zniknęła z pieniędzmi — jest nieważna? Czy jednak sama w sobie pożyczka jest ważna — bo wprowadzenie w błąd przez oszusta nie oznacza sprzeczności z prawem dokonanej czynności prawnej? wyrok Sądu Najwyższego z 22 lutego 2024 … Dowiedz się więcej

Wydłużenie „wakacji kredytowych” już w Dzienniku Ustaw

A teraz coś z całkiem innej beczki, bo przecież czym byłyby tutejsze łamy, gdyby nie kilka zdań o właśnie opublikowanej nowelizacji prawa przewidującej wydłużenie „wakacji kredytowych” do końca 2024 roku? (ustawa z 12 kwietnia 2024 r. o zmianie ustawy o wsparciu kredytobiorców, którzy zaciągnęli kredyt mieszkaniowy i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej oraz ustawy o … Dowiedz się więcej