Operacja wojskowa na terytorium Polski w czasie pokoju — i możliwość strzelania uciekającym cywilom w plecy (projekt)

Krótko i na temat, bo choć znam się na tej materii średniawo: dziś wreszcie w serwisie internetowym RCL ujawniono zapowiadany projekt ustawy wzmacniający na gruncie prawnym polskie wojsko i polskich żołnierzy. I co tu ukrywać: jest naprawdę mocno i kontrowersyjnie — bo pojawiają się tam takie sformułowania jak operacja wojskowa prowadzona na terytorium Polski w czasie … Dowiedz się więcej

Wypowiedzenie konwencji o zakazie użycia min przeciwpiechotnych (projekt)

Krótko i na temat, ale to w sumie dość znaczące: do laski marszałkowskiej wpłynął sygnowany przez posłów Konfederacji projekt przepisów zezwalających na wypowiedzenie przez Polskę międzynarodowej konwencji o zakazie użycia min przeciwpiechotnych (poselski projekt ustawy o wypowiedzeniu Konwencji o zakazie użycia, składowania, produkcji i przekazywania min przeciwpiechotnych oraz o ich zniszczeniu, sporządzonej w Oslo dnia 18 … Dowiedz się więcej

Czy zatarty wyrok za przestępstwo może być przyczyną odmowy wydania pozwolenia na broń — żołnierzowi, który służy z karabinem w ręku?

O pozwolenie na broń może się ubiegać wyłącznie osoba, która nie stwarza zagrożenia dla porządku i bezpieczeństwa. Przesłanki tej nie sposób oceniać wyłącznie na podstawie wyroków skazujących za przestępstwa, podobnie zatarcie skazania (i fikcja niekaralności) nie musi oznaczać, że zainteresowany jest „czysty”, to oczywista oczywistość. Zatem czy możliwa jest, ze względu na stwarzane ryzyko, odmowa wydania … Dowiedz się więcej

Czy posiadanie jednego naboju — jako ozdoby mieszkania — jest przestępstwem?

Posiadanie amunicji do broni palnej wymaga legitymowania się pozwoleniem na broń, a jej nielegalne posiadanie jest przestępstwem, to oczywista oczywistość. Czy jednak posiadanie jednego naboju w celach ozdobnych, bez zamiaru oddania z niego strzału, może być traktowane — biorąc pod uwagę, że przepis kodeksu karnego znajduje się w rozdziale pt. „Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu” — jako czyn … Dowiedz się więcej

Zakaz noszenia broni — 11 listopada 2023 r. (projekt)

Krótko i na temat, bo to chyba było do przewidzenia: w serwisie internetowym RCL pojawił się projekt przepisów wprowadzających zakaz noszenia broni w dniu 11 listopada 2023 r. — w Warszawie i we Wrocławiu (projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym). Jak … Dowiedz się więcej