Wniosek o zbadanie przez psychiatrę przeciwnika procesowego może naruszać jego dobra osobiste (ale jeszcze bardziej musi strzec się pełnomocnik, żeby nie dać się podpuścić)

Czy złożony w toku procesu wniosek o zbadanie drugiej strony przez psychiatrów jest korzystaniem z prawa do obrony — czy raczej stanowi bezprawne pomówienie o chorobę psychiczną? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 29 stycznia 2020 r., V ACa 15/19). Orzeczenie dotyczyło powództwa o ochronę dóbr osobistych wniesionego przez kobietę, której zdaniem ex-partner świadomie chciał … Dowiedz się więcej

Nie można ustanowić kuratora dla niepełnosprawnego, z którym nie można — wskutek jego stanu zdrowia — skutecznie się porozumieć

Czy możliwe jest ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej, z którą wskutek stanu jego zdrowia nie ma możliwości kontaktu? Czy jednak w takim przypadku sąd powinien ustanowić z urzędu pełnomocnika, który poprowadziłby sprawy osoby niepełnosprawnej? postanowienie Sądu Najwyższego z 25 lipca 2019 r. (III CZP 16/19) W sprawie o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej (art. 600 … Dowiedz się więcej

Czy ubezwłasnowolniony może sam złożyć skargę o wznowienie postępowania — dotyczącego jego własnego ubezwłasnowolnienia?

A teraz coś idealnie na Walentynki: czy ubezwłasnowolniony może sam złożyć wniosek w sprawie swojego ubezwłasnowolnienia — na przykład skargę o wznowienie postępowania — czy jednak, skoro ubezwłasnowolnienie skutkuje brakiem zdolności procesowej, wymagana jest zgoda opiekuna? postanowienie Sądu Najwyższego z 25 maja 2018 r. (I CZ 51/18) Przewidziane w art. 560 § 1 kpc samodzielne uprawnienie … Dowiedz się więcej

Obligatoryjna obrona oskarżonego zaczyna się od „uzasadnionej wątpliwości” — a kończy nie opinia biegłego wykluczająca chorobę psychiczną, lecz postanowienie sądu

A skoro niedawno było o tym, że MON może ponosić odpowiedzialność cywilną za skutki zdrowotne „fali” w wojsku, dziś czas na kilka akapitów o tym, że obligatoryjna obrona oskarżonego upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim zaczyna się od wątpliwości — a kończy nie rozwianiem tych wątpliwości, lecz czynnością procesową (wyrok Sądu Najwyższego z 8 stycznia 2019 … Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność MON za „falę” w wojsku

A skoro kilka dni temu było o tym, że to nie wojsko ma zająć się strzelaniem do dzików, to dziś czas na kilka akapitów o tym czy MON może ponosić odpowiedzialność za „falę” w wojsku — za negatywne dla zdrowia skutki „kotowania” młodych poborowych? wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 25 września 2018 r., sygn. … Dowiedz się więcej