Powołanie proboszcza leży w gestii władz kościelnych — ale ksiądz, który sprawuje funkcję organu kościelnej osoby prawnej, musi umieć wykazać swe powołanie

Świeckie władze państwa nie ingerują w obsadę stanowisk kościelnych i nie decydują o nadaniu osobowości prawnej kościelnym jednostkom organizacyjnym — co nie oznacza, że ksiądz proboszcz, jako organ parafii, który podejmuje czynności wynikające z prawa świeckiego, nie musi wykazać swego uprawnienia do jej reprezentowania. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 września 2023 r. (II GZ … Dowiedz się więcej

Czy odwiedzający grób na cmentarzu może skarżyć nadanie pobliskiej ulicy nazwy „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”?

Czy można zaskarżyć nadanie ulicy nazwy nielicującej z godnością miejsca? Prawidłowa odpowiedź brzmi: tak, prawo przewiduje możliwość wniesienia skargi na uchwałę rady gminy. Czy jednak skarga na zmianę nazwy ulicy może być wniesiona przez osobę, która w danej miejscowości nie zamieszkuje? postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 października 2023 r. (III OSK 2312/23)Skarga na uchwałę organu … Dowiedz się więcej

Czy brak zgody na przeniesienie grobu bliżej rodziny może naruszać prawo kultu zmarłych?

brak zgody przeniesienie grobu

Prawo do sprawowania kultu zmarłych jest jednym z dóbr osobistych, to oczywista oczywistość. Czy jeśli jest kilka osób spokrewnionych ze zmarłymi, można określić „pierwszeństwo” ich uprawnień? Czy brak zgody na przeniesienie grobu bliżej osób „wyżej” w „hierarchii” może naruszać ich dobra osobiste? wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 30 listopada 2022 r. (I ACa 924/21)a) Ekshumacja … Dowiedz się więcej

Skarga kasacyjna w sprawie dotyczącej współwłasności grobu nie przysługuje

brak zgody przeniesienie grobu

A teraz coś z nieco innej beczki czyli kilka zdań o tym, że jeśli współuprawnieni do grobu nie potrafią się porozumieć na gruncie wykonywania swych praw rzeczowych, to jest to sprawa o zarządzanie współwłasnością — a więc skarga kasacyjna od orzeczenia wydanego w postępowaniu nieprocesowym nie przysługuje. postanowienie Sądu Najwyższego z 17 lutego 2022 r. (I CSK 1614/22)1) Zgodnie … Dowiedz się więcej

Pochowanie obcej osoby w grobie rodzinnym może naruszać dobra osobiste — acz działanie ze szczytnych pobudek wyłącza bezprawność działania

Czy człowiek, który wykupił miejsce na cmentarzu i opłacił koszty pogrzebu zmarłej żony, może zezwolić na pochowanie na „swoim własnym” miejscu swej znajomej? Czy jednak pochowanie obcej osoby w grobie rodzinnym może naruszać dobra osobiste innych członków rodziny? I, wcale nie na marginesie: czy zarządca cmentarza powinien informować wszystkich potencjalnie zainteresowanych, że dysponent zamierza zorganizować … Dowiedz się więcej