Skarga kasacyjna w sprawie dotyczącej współwłasności grobu nie przysługuje

skarga kasacyjna zarząd współwłasnością

A teraz coś z nieco innej beczki czyli kilka zdań o tym, że jeśli współuprawnieni do grobu nie potrafią się porozumieć na gruncie wykonywania swych praw rzeczowych, to jest to sprawa o zarządzanie współwłasnością — a więc skarga kasacyjna od orzeczenia wydanego w postępowaniu nieprocesowym nie przysługuje. postanowienie Sądu Najwyższego z 17 lutego 2022 r. (I CSK 1614/22)1) Zgodnie … Czytaj dalej

Pochowanie obcej osoby w grobie rodzinnym może naruszać dobra osobiste — acz działanie ze szczytnych pobudek wyłącza bezprawność działania

Czy człowiek, który wykupił miejsce na cmentarzu i opłacił koszty pogrzebu zmarłej żony, może zezwolić na pochowanie na „swoim własnym” miejscu swej znajomej? Czy jednak pochowanie obcej osoby w grobie rodzinnym może naruszać dobra osobiste innych członków rodziny? I, wcale nie na marginesie: czy zarządca cmentarza powinien informować wszystkich potencjalnie zainteresowanych, że dysponent zamierza zorganizować … Czytaj dalej

Czy prawo współdecydowania o grobie może przysługiwać kilku osobom?

To oczywista oczywistość, że prawo do grobu ma nieoczywisty — dwojaki: majątkowy i osobisty — charakter, przez co łączy w sobie elementy prawa własności i dobra osobistego. Czy to oznacza, że grób może przysługiwać tylko jednej osobie (dla uproszczenia: nie temu, kto został tam złożony), czy jednak możliwe jest prawo do współdecydowania o grobie przysługujące … Czytaj dalej

Czy urnę ze skremowanymi prochami człowieka można pochować na własnej posesji?

Czy dopuszczalny jest pochówek spopielonych zwłok w katakumbach na własnej posesji? A czym właściwie są katakumby? (nieprawomocny wyrok SR w Giżycku z 24 marca 2021 r., II W 41/20). Sprawa dotyczyła odpowiedzialności właściciela posesji, który zorganizował pochówek szczątek spopielonych zwłok człowieka we własnej ziemi, co potraktowano jako naruszenie ustawowego nakazu tworzenia grobów wyłącznie na cmentarzach … Czytaj dalej

Czy likwidacja grobu ze względu na brak opłaty za kolejny okres narusza dobra osobiste?

„Wykupienie” grobu nie oznacza powstania prawa własności, lecz zaledwie 20-letnie prawo do grobu, które może być przedłużone pod warunkiem wniesienia opłaty za kolejny 20-letni okres. Czy jednak likwidacja grobu ze względu na brak opłaty narusza dobra osobiste w postaci prawa do sprawowania kultu zmarłych? I, wcale nie na marginesie: czy prawo do grobu jest prawem … Czytaj dalej