Pracownica, która zgodziła się na rozwiązanie stosunku pracy, nie wiedząc, że już jest w ciąży, może uchylić się od skutków oświadczenia złożonego pod wpływem błędu

Czy pracownica, która zgodziła się na porozumienie zmieniające zamiast wiszącej nad nią dyscyplinarki, może skutecznie uchylić się od skutków złożonego oświadczenia, z powołaniem się na błąd co do czynności prawnej — bo w momencie podpisywania porozumienia nie wiedziała, że jest w ciąży? Czy jednak ochrona macierzyństwa w prawie pracy nie idzie aż tak daleko? wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie … Czytaj dalej

Ustna umowa pożyczki

dochodzenie należności nieistniejącego długu

Czy ustna umowa pożyczki jest ważna — a zwłaszcza czy pożyczkobiorca może być zobowiązany do zwrotu pieniędzy pożyczonych „na gębę”? Czy dowodem może być zapisana w kalendarzu pożyczkodawcy notatka — podpisana przez pożyczającego? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31 maja 2017 r., sygn. akt VI ACa 1959/15). Powód wniósł o zasądzenie 80 tys. złotych … Czytaj dalej

Czy trzeba dotrzymywać wszystkich umów?

A skoro kilka dni temu było o tym, że wspólna inwestycja w przedszkole nie jest pożyczką lecz spółką cichą, to dziś czas na parę akapitów o tym czy wszystkich umów trzeba dotrzymywać — a dokładnie o tym, czy jeśli na studiach było o czynnościach prawnych kauzalnych i abstrakcyjnych, to można było nie uważać? wyrok Sądu … Czytaj dalej

Nieważność umowy pożyczki zawartej dla pozoru

A teraz coś z innej beczki, czyli o tym, że w biznesie nie warto kombinować jak koń pod górkę: jeśli mamy na myśli czynność „A”, określajmy ją jako „A”, nigdy zaś jako „B”. Na podstawie wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 26 lutego 2015 r. (sygn. akt I C 1365/14). W bardzo dużym skrócie sprawy … Czytaj dalej

Kodeks cywilny: forma dokumentowa i elektroniczna czynności prawnej już w Dzienniku Ustaw

Całkowicie na marginesie: wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowano interesującą nowelizację kodeksu cywilnego — czyli ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy — Kodeks cywilny, ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311). Znowelizowane przepisy to przede wszystkim wprowadzenie nowych, nieznanych wcześniej form czynności prawnych — obok dotychczasowej … Czytaj dalej