Ustna umowa pożyczki

dochodzenie należności nieistniejącego długu

Czy ustna umowa pożyczki jest ważna — a zwłaszcza czy pożyczkobiorca może być zobowiązany do zwrotu pieniędzy pożyczonych „na gębę”? Czy dowodem może być zapisana w kalendarzu pożyczkodawcy notatka — podpisana przez pożyczającego? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 31 maja 2017 r., sygn. akt VI ACa 1959/15). Powód wniósł o zasądzenie 80 tys. złotych … Czytaj dalej

Czy trzeba dotrzymywać wszystkich umów?

A skoro kilka dni temu było o tym, że wspólna inwestycja w przedszkole nie jest pożyczką lecz spółką cichą, to dziś czas na parę akapitów o tym czy wszystkich umów trzeba dotrzymywać — a dokładnie o tym, czy jeśli na studiach było o czynnościach prawnych kauzalnych i abstrakcyjnych, to można było nie uważać? wyrok Sądu … Czytaj dalej

Nieważność umowy pożyczki zawartej dla pozoru

A teraz coś z innej beczki, czyli o tym, że w biznesie nie warto kombinować jak koń pod górkę: jeśli mamy na myśli czynność „A”, określajmy ją jako „A”, nigdy zaś jako „B”. Na podstawie wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 26 lutego 2015 r. (sygn. akt I C 1365/14). W bardzo dużym skrócie sprawy … Czytaj dalej

Kodeks cywilny: forma dokumentowa i elektroniczna czynności prawnej już w Dzienniku Ustaw

Całkowicie na marginesie: wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowano interesującą nowelizację kodeksu cywilnego — czyli ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy — Kodeks cywilny, ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1311). Znowelizowane przepisy to przede wszystkim wprowadzenie nowych, nieznanych wcześniej form czynności prawnych — obok dotychczasowej … Czytaj dalej

Sąd Najwyższy: osoba chora psychicznie może udzielić pełnomocnictwa

Sygnalizacyjnie: Sąd Najwyższy w uchwale z 26 lutego 2015 r. (sygn. akt III CZP 102/14) udzielił odpowiedzi na pytanie jak mają się do siebie choroba psychiczna a zdolność procesowa — i przyjął, że osoba z zaburzeniami psychicznymi, mająca zdolność procesową, może udzielić pełnomocnictwa procesowego. Uchwała dotyczyła następującej wątpliwości: czy stan zdrowia strony, u której stwierdzono chorobę … Czytaj dalej