Analiza oświadczenia ClickQuickNow w/s decyzji PUODO

ClickQuickNow utrudnianie odwołania zgody

Publikując polemikę ClickQuickNow sp. z o.o. dotyczące wydanej przez Prezesa UODO decyzji (ZSPR.421.7.2019) obiecałem odniesienie się do uwag i zarzutów spółki. Dziś zatem kilka akapitów o tym czy skomplikowana procedura cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych może być traktowana jako naruszenie RODO? Dlaczego ClickQuickNow dostało karę za utrudnianie odwołania zgody? Czy można ignorować „puste” wiadomości, … Dowiedz się więcej

Oświadczenie ClickQuickNow w/s decyzji o nałożeniu kary za naruszenie RODO

ClickQuickNow utrudnianie odwołania zgody

Wczoraj na tutejszych łamach ukazała się krótka analiza decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dotycząca naruszenia przepisów RODO przez spółkę ClickQuickNow sp. z o.o (por. „Dlaczego ClickQuickNow dostało karę za naruszenie RODO?”). Dziś, zgodnie z zasadą audiatur et altera pars publikuję przesłane do redakcji oświadczenie ClickQuickNow w/s decyzji PUODO, w którym spółka polemizuje z oceną … Dowiedz się więcej

Kto właściwie świadczy usługi jako „Revolut”?

Kto świadczy usługi jako Revolut

Przeczytałem jeszcze raz co sam napisałem na tutejszych łamach o odpowiedzialności banku za wpis nieistniejącego długu do czarnego rejestru dłużników — i tak mnie właśnie naszło: czy dałoby się realnie pozwać Revoluta, gdyby to jemu zdarzyło się wywinąć jakikolwiek numer, czy to z prywatnością użytkowników, czy to z ich pieniędzmi? No bo czy my właściwie … Dowiedz się więcej

Dlaczego ClickQuickNow dostało karę za naruszenie RODO?

ClickQuickNow utrudnianie odwołania zgody

Wczorajsza decyzja w sprawie nałożenia kary za przetwarzanie danych osobowych przez ClickQuickNow poruszyła co najmniej część internetów (chyba najbardziej rozbawiły mnie komentarze w guście „polegli na tym, co jest standardem w branży”) — zatem mamy chyba dobry moment na kilka akapitów analizy uchybień jakich zdaniem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych dopuściła się spółka (decyzja PUODO … Dowiedz się więcej

Czy bezpodstawny wpis dłużnika do rejestru dłużników bankowych stanowi naruszenie dóbr osobistych?

wypłata bankomatu cudzą kartą

Czy wpis nieistniejącego długu do bankowego rejestru dłużników i odmowa kredytu jako niesolidnemu klientowi może być traktowana jako naruszenie dóbr osobistych? Czy naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych przesądza o tym, że doszło do naruszenia dóbr osobistych ex-klienta banku? W świetle omawianego dziś na tutejszych łamach orzeczenia te na pozór oczywiste pytania nie wydają się … Dowiedz się więcej