Nie trzeba być właścicielem maszyny, by odpowiadać za szkodę wyrządzoną jej ruchem

Przedsiębiorstwo posługujące się urządzeniami technicznymi ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną ich ruchem na zasadzie ryzyka, to oczywista oczywistość. Czy jednak na odpowiedzialność ma wpływ własność maszyny wprawianej w ruch za pomocą sił przyrody? Czy zatem generalny wykonawca prac budowlanych, który przy realizacji kontraktu posługuje się podwykonawcą — który ma swój sprzęt — może odpowiadać za … Czytaj dalej

Wypowiedź w sieci można zaskarżyć do każdego sądu w UE (jeśli, jeśli, wyrok TSUE C-251/20)

Krótko i na temat, bo i nie każdego to zainteresuje: z wydanego dziś przez TSUE wyroku wynika, że w sprawach dotyczących usunięcia i sprostowania wypowiedzi opublikowanych w internecie jurysdykcja sądowa „idzie w ślad” za właściwością dotyczącą roszczeń odszkodowawczych — przeto zasadniczo każdy zniesławiający komentarz praktycznie może trafić do dowolnego sądu w Unii Europejskiej. wyrok Trybunału … Czytaj dalej

Ciężar dowodu w sporze o odpowiedzialność za produkt niebezpieczny — czyli czy to człowiek musi udowadniać dlaczego butelka mineralnej eksplodowała mu w dłoni?

W serwisie internetowym SN opublikowano uzasadnienie interesującej uchwały, w której udzielono odpowiedzi na pytania o odpowiedzialność producenta za produkt niebezpieczny — na kim spoczywa ciężar dowodu w przypadku sporu, ale też czy w przypadku szkody na osobie można domagać się także zadośćuczynienia. uchwała Sądu Najwyższego z 6 lipca 2021 r. (III CZP 34/20)​1. W razie … Czytaj dalej

Czy przymusowe doprowadzenie oskarżonego — który ma zaświadczenie lekarskie o złym stanie zdrowia — na dodatkowe badania narusza jego dobra osobiste?

Czy sąd może weryfikować zaświadczenie lekarskie, z którego wynika, że oskarżony nie jest w stanie brać udziału w rozprawie? Czy w takiej sytuacji przymusowe doprowadzenie oskarżonego na badania lekarskie może być traktowane jako bezprawne naruszenie dóbr osobistych oskarżonego? Czy ewentualną odpowiedzialność może ponosić sędzia, który podejmował takie decyzje procesowe? wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z … Czytaj dalej

Polak może pozywać przed polskim sądem niemieckich wydawców za „polskie obozy koncentracyjne” — tylko w przypadku sformułowań, które dotyczą go bezpośrednio (C-800/19)

W wydanym dziś orzeczeniu TSUE pochylił się nad zagadnieniem jurysdykcji polskiego sądu w przypadku deliktu powstałego wskutek zagranicznej publikacji w internecie, stwierdzając, że Polak może pozywać niemieckiego wydawcę za lokalny tekst, wyłącznie wówczas, gdy opublikowane treści dotyczą go bezpośrednio — czyli niekoniecznie za naruszenie „ogólnych” dóbr osobistych wskutek sformułowania o „polskich obozach koncentracyjnych”. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE … Czytaj dalej