Czy dłużnik może wnosić o rozłożenie zasądzonej należności na raty — bo sąd już zwolnił go z kosztów?

Tyle było ostatnio na tutejszych łamach o klauzulach indeksacyjnych, kredytach, spłatach i zadłużeniach, dziś czas na nieco inną odsłonę problemu. Czyli czy dopuszczalne jest rozłożenie wyroku na raty dłużnikowi, którego sąd zwolnił z kosztów sądowych — czy jednak są jakieś inne warunki skorzystania z dobrodziejstwa tego przepisu? wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 19 czerwca … Dowiedz się więcej

Czy uznanie długu może dotyczyć „jakiegoś tam” zobowiązania? Czy zrzeczenie się zarzutu przedawnienia może wynikać z ugody, która wcale nie mówi o zrzeczeniu?

A teraz, P.T. Czytelniku, przechodzimy w tryb reality: dostałeś pozew od Prokura NSFIZ i zaczynasz się zastanawiać czy podpisana swego czasu ugoda oznacza, że doszło do zrzeczenia się zarzutu przedawnienia? No i czy wystarczy, że powód powoła się na jakąś cesję wierzytelności, z której treści wcale nie wynika, iżby jednak bank sprzedał im dochodzony pozwem … Dowiedz się więcej

Czy sprzedaż mieszkania za 70% ceny rynkowej — bo sprzedający nie oddał pożyczki — jest nieważna?

niezrozumiałość treści umowy klauzula abuzywna

A skoro wczoraj było o tym, że rażąco wygórowane odsetki od pożyczki są nieważne, nawet jeśli pożyczki udzielono przed wejściem w życie przepisów limitujących wysokość odsetek — dziś kilka akapitów o tym czy kupno mieszkania za 70% ceny rynkowej od zadłużonego pożyczkobiorcy stanowi nadzabezpieczenie umowy pożyczki, przez co taka czynność prawna jest nieważna? wyrok Sądu … Dowiedz się więcej

Czy komornik i sąd mogą odpowiadać za zaniżoną wycenę licytowanej nieruchomości?

zaniżona wycena licytowanej nieruchomości

Czy zaniżona wycena licytowanej nieruchomości — brak uwzględnienia zmian rynkowych cen w ciągu przeszło 2 lat od sporządzenia operatu do dnia licytacji — może oznaczać, że dłużnik poniósł szkodę wskutek bezprawnego zaniechania komornika lub sędziego? Czy warunkiem takiej odpowiedzialności jest wniesienie przez dłużnika skargi na czynności komornika? (wyrok Sądu Najwyższego z 26 stycznia 2018 r., II … Dowiedz się więcej

Czy ustawowe zniesienie zadłużonej gminy może oznaczać ustawowe wywłaszczenie wierzycieli?

zniesienie gminy Ostrowice wywłaszczenie wierzycieli

A teraz coś z całkiem innej beczki: czy ustawowe zniesienie zadłużonej gminy Ostrowice może wiązać się z ustawowym wywłaszczeniem wierzycieli z ich należności? — bo tak przynajmniej odbieram opublikowaną wczoraj ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach dotyczących gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 1432). Dla przypomnienia: ze względu … Dowiedz się więcej