Czy pozywa się spółkę jawną, czy jej wspólników?

Uchwała wspólnoty mieszkaniowej dyskryminująca lokal użytkowy

Stare i dobre pytanie: czy jeśli z jakąś należnością zalega spółka jawna, należy wnieść pozew przeciwko spółce jawnej — czy przeciwko jej wspólnikom? Nie wiecie? To nic, bo nie wstyd nie wiedzieć, wstyd nie wiedzieć, że zawsze lepiej sprawdzić (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 13 lipca 2017 r., sygn. akt I ACa 756/16). Właściciel lokalu … Dowiedz się więcej

Czy można wytoczyć powództwo o ustalenie nieważności weksla wystawionego pod wpływem bezprawnej groźby?

Brak deklaracji wekslowej weksel in blanco

Czy dopuszczalne jest powództwo o ustalenie nieważności weksla wystawionego pod wpływem bezprawnej groźby? Czy w ogóle groźbą taką może być alternatywa: albo zawiadamiamy prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa (oszustwa) — albo wystawiasz nam weksel własny in blanco, na pokrycie ewentualnych szkód wywołanych tym oszustwem? wyrok SA w Warszawie z 24 maja 2017 r. (sygn. akt VI … Dowiedz się więcej

Czy można windykować dług po prawomocnym oddaleniu powództwa?

Czy dopuszczalna jest dalsza windykacja długu po oddaleniu powództwa? Czy dłużnik, wobec którego powództwo zostało oddalone — ale ze względu na przedawnienie roszczenia — może być wpisany do KRD? Czy też działania tego rodzaju mogą naruszać dobra osobiste dłużnika? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 11 lutego 2016 r., sygn. akt VI ACa 153/15). Spór dotyczył … Dowiedz się więcej

Egzekucja ze sfałszowanej umowy kredytowej może naruszać dobra osobiste dłużnika

Uchwała wspólnoty mieszkaniowej dyskryminująca lokal użytkowy

Pytanie wydaje się retoryczne, ale jednak takie sprawy trafiają do sądów: czy prowadzona przez bank egzekucja ze sfałszowanej umowy kredytowej — w którym to procederze brał udział pracownik banku (o czym bank wie) może naruszać dobra osobiste dłużnika? A jeśli tak to czy tak rozumianym dobrem osobistym może być nietykalność mieszkania — rozumiana jako zakaz … Dowiedz się więcej

Zakaz dochodzenia przedawnionych roszczeń przeciwko konsumentowi (projekt)

Zakaz handlu niedziele

Krótko i na temat: w serwisie RCL opublikowano przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekt zmiany przepisów regulujących zasady przedawnienia roszczeń majątkowych. Projekt nowelizacji zakłada m.in.: skrócenie ogólnego terminu przedawnienia roszczeń — z 10 do 6 lat (art. 118 kc); 6-letni termin przedawnienia ma także dotyczyć orzeczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem (art. 125 kc). Warto zauważyć, że przy … Dowiedz się więcej