Odsetki ustawowe i za opóźnienie — nowe zasady obliczania od 2016 r.

Skutki braku zbadania zdolności kredytowej konsumenta

Od 1 stycznia 2016 r. zmieniają się zasady ustalania wysokości odsetek ustawowych — oraz tych za opóźnienie, bo warto zwrócić uwagę, że już za półtora miesiąca inną wartość będą miały odsetki ustawowe a inną odsetki za opóźnienie. Wszytko to za sprawą ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w … Dowiedz się więcej

Czy rekompensata 40 euro za koszty odzyskiwania należności należy się także jeśli wierzyciel nie poniósł tych kosztów (III CZP 94/15)

I jeszcze jedno ciekawe zagadnienie, na które odpowiedzi powinien wkrótce udzielić Sąd Najwyższy — tym razem chodzi o rekompensatę za koszty odzyskiwania należności, która zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych ma charakter zryczałtowany i wynosi 40 euro. Tymczasem w sprawie o sygnaturze akt III CZP 94/15 mamy takie oto pytania: 1. Czy … Dowiedz się więcej

Zmiany w prawie spadkowym — koniec z przypadkowym dziedziczeniem długów

przywłaszczenie projektu architektonicznego

Krótko i na temat: 18 października 2015 r. (czyli dziś) weszły w życie znowelizowane przepisy kodeksu cywilnego o spadkach i dziedziczeniu (Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r. poz. 539). W największym skrócie: z kodeksu cywilnego wylatują przepisy pozwalające na przypadkowe odziedziczenie … Dowiedz się więcej

Korekta danych w BIK — dług z rozwiązanej umowy kredytowej a ochrona prywatności klienta

A skoro było ostatnio o tym, że windykowanie długu ze sfałszowanej umowy to problem także dla wierzyciela oraz o tym, że stosowanie zbójeckich metod dochodzenia roszczeń może naruszać dobra osobiste dłużnika (nawet jeśli zobowiązanie istnieje i nie jest spłacane) — a kiedyś było o tym, że za błędne dane w BIK odpowiedzialność ponosić może instytucja … Dowiedz się więcej

Windykacja przedawnionego długu może naruszać dobra osobiste dłużnika

Już kiedyś było o tym, że błędne dane w BIK mogą uzasadniać roszczenie o ochronę dóbr osobistych (ale trzeba mieć na uwadze kto za to ponosi odpowiedzialność!), czas na parę zdań o tym, że windykacja przedawnionego długu może naruszać dobra osobiste rzekomego dłużnika (prawomocny wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z 12 marca 2014 r., sygn. akt XII C … Dowiedz się więcej