Lokator, który opuścił mieszkanie, nie może być zmuszony do jego opuszczenia

Eksmisja z mieszkania jest naturalną konsekwencją bezprawności jego dalszego zamieszkiwania przez (dzikiego) lokatora. Co jednak zrobić, jeśli lokator z pewnością mieszkanie z opuścił — z pewnością, ponieważ nie udaje się nawet doręczyć mu pozwu? Słowem: czy może być uwzględnione powództwo o opróżnienie lokalu po jego opuszczeniu przez lokatora? nieprawomocny wyrok SR Szczecin-Centrum w Szczecinie z 14 czerwca 2022 r. (III C … Czytaj dalej

Doręczanie pism w postępowaniu sądowoadministracyjnym do skrytki pocztowej

Krótko i na temat, ale może komuś się przyda: dziś w Dzienniku Ustaw opublikowano nowelizację kpa przewidującą możliwość wysyłania korespondencji kierowanej do strony postępowania sądowoadministracjnyego do skrytki pocztowej (ustawa z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Dz.U. z 2022 r. poz. 1457). Przepisy przewidujące doręczanie pism na … Czytaj dalej

Zażalenie na postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym można skarżyć bez wniosku o uzasadnienie (ale tylko w postępowaniu egzekucyjnym)

A teraz coś z całkiem innej beczki, czyli warto zapamiętać, że w postępowaniu egzekucyjnym zażalenie na postanowienie wydane na posiedzeniu niejawnym nie wymaga uprzedniego wniosku o uzasadnienie. Sąd uzasadnia i doręcza postanowienie z urzędu. Dla ułatwienia — po prostu jest inaczej niż zwykle (tj. od jakiegoś czasu). uchwała Sądu Najwyższego z 13 kwietnia 2022 r. … Czytaj dalej

Pomyłka w wezwaniu na rozprawę — błędne oznaczenie stron i przedmiotu sprawy — oznacza obowiązek jej odroczenia

Czy nieprawidłowe wezwanie na rozprawę — wysłanie do pełnomocnika strony zawiadomienia błędnie określającego dane strony i przedmiot postępowania — oznacza, że prawnik powinien się zainteresować, a jak się nie zainteresuje, to pobite gary? Czy jednak sąd musi w takim przypadku odroczyć rozprawę, a przeprowadzenia postępowania pod nieobecność pełnomocnika nie da się niczym usprawiedliwić? wyrok Sądu … Czytaj dalej

Przekazanie korespondencji pracownikowi poczty — w biurze nadawcy — nie oznacza „oddania” pisma procesowego w placówce pocztowej

A skoro wczoraj było o tym, że bezskuteczne jest doręczenie decyzji stronie, zamiast jej pełnomocnikowi, dziś czas na kilka zdań o tym, że powierzenie korespondencji pracownikowi poczty poza lokalem placówki pocztowej — na przykład w siedzibie nadawcy — nie jest „oddaniem” go na poczcie, a więc nie skutkuje zachowaniem terminu do wniesienia pisma. postanowienie Sądu … Czytaj dalej