Czy cytowanie „zapożyczonych fragmentów” z wspólnej pracy — bez podania nazwiska współautora — narusza jego prawa?

Czy dopuszczalne jest zamieszczenie we własnej publikacji zapożyczonych fragmentów pochodzących z wspólnego dzieła bez zgody współtwórcy? Czy w takim przypadku brak wyraźnego oznaczenia cytatu może być traktowany jako naruszenie praw współautora — czy jednak drugi z współautorów może czerpać z takiej pracy bez wskazania, iż cytuje? I jeszcze: czy zmiana szyku nazwisk autorów wspólnej pracy … Czytaj dalej

Projekt ustawy wdrażającej dyrektywę w/s prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym

Krótko i na temat, bo i tak jeszcze nie raz będzie okazja: w serwisie internetowym RCL pojawiła się ustawa (a właściwie jej projekt) wdrażająca dyrektywę 2019/790 w/s prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym. Z ciekawszych lub ważniejszych zmian, naprędce wyłuskanych: wśród definicji legalnych pojawia się „eksploracja tekstów i danych” („ich analiza przy … Czytaj dalej

Przechowywanie kopii utworu na użytek prywatny w chmurze jest dopuszczalne — podobnie jak obciążanie dostawców opłatą na rzecz twórców

W wydanym dziś orzeczeniu poświęconym statusowi prawnemu rozwiązań chmurowych TSUE z jednej strony przesądził, że przechowywanie kopii zapasowej utworu na serwerach usługodawcy świadczącego usługi serwerowe w chmurze jest legalne — z drugiej jednak wskazując, iż prawo krajowe może nakazać pobieranie z tego tytułu opłat na rzecz twórców. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 24 marca 2022 … Czytaj dalej

Czy można żądać udostępnienia rozprawy doktorskiej w oparciu o przepisy o informacji publicznej?

Twórczość naukowa jest dobrem osobistym każdego człowieka, to oczywista oczywistość. Czy zatem dopuszczalne jest udostępnienie rozprawy doktorskiej w oparciu o przepisy o informacji publicznej? Czy jednak pojęcie dóbr osobistych implikuje pewne konsekwencje w odniesieniu do prawa do prywatności twórcy? Czy można odmówić udostępnienia doktoratu ze względu na ochronę autorską — jako utworu naukowego? (prawomocny wyrok … Czytaj dalej

Importer urządzeń reprograficznych musi informować organizacje zbiorowego zarządzania o swojej sprzedaży

opłata reprograficzna roszczenie informacyjne

A skoro niemałe zainteresowanie i pewne wzburzenie wzbudził pomysł objęcia opłatą reprograficzną m.in. sprytfonów i aparatów fotograficznych, dziś czas na kilka akapitów o tym, że opłata reprograficzna to nie tylko pieniądze, ale też roszczenie informacyjne pozwalające organizacjom zbiorowego zarządzania uzyskać informacje o sprzedaży przedsiębiorcy — więc jeśli zmiana przepisów wejdzie w życie, więcej firm będzie miało więcej … Czytaj dalej