Czy dyscyplinarka oparta na nieprawdziwych przyczynach może naruszać dobra osobiste pracownika?

A skoro tydzień temu było o tym, że dyscyplinarka nie powinna być sposobem na „rozwiązanie” konfliktu między przełożonym pracownika a jego pracodawcą, a dwa tygodnie temu szło o tym, że główna księgowa ryzykuje dyscyplinarnym zwolnieniem jeśli się po prostu nie zna na robocie — to dziś będzie o tym czy zwolnienie pracownika w trybie dyscyplinarnym — … Dowiedz się więcej

Przywrócenie do pracy: zwolniony związkowiec zachowuje prawo do całości „zaległego” wynagrodzenia

obniżenie wynagrodzenia przyczyn politycznych

W dzisiejszym odcinku poniedziałkowych spotkań z prawem pracy trzy ciekawe wątki: jakie są konsekwencje zwolnienia z pracy szczególnie chronionego działacza związkowego? czy w przypadku przywrócenia do pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia także za okres choroby? czy pracodawca, który wyznaczył pracownikowi przełożonego (art. 3(1) kp) może następnie żądać od pracownika wykonywania jego poleceń — wbrew … Dowiedz się więcej

Dyscyplinarka dla głównej księgowej

Poniedziałek to tradycyjny powrót do prawa pracy, dziś na tapetę bierzemy dobre pytanie — czy skrajne opierniczanie się w pracy przez główną księgową może być podstawą do dyscyplinarki?  wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 marca 2016 r. (II PK 37/15) Wadliwe prowadzenie spraw księgowych przez głównego księgowego może prowadzić do zagrożenia interesów pracodawcy i powodować utratę … Dowiedz się więcej

Odpowiedzialność kancelarii za niewykorzystany przez aplikanta urlop szkoleniowy

koronawirus zakaz wstępu lasu

Ten temat jest zawsze dobry: czy pracodawca zatrudniający aplikanta radcowskiego może odmówić udzielenia mu urlopu szkoleniowego na przygotowanie się do egzaminu radcowskiego? I druga sprawa: czy w przypadku niewykorzystania przez aplikanta urlopu szkoleniowego może zostać mu wypłacony ekwiwalent urlopowy? (wyrok Sądu Najwyższego z 14 stycznia 2015 r., II PK 54/14). Sprawy miały się następująco: aplikant radcowski pozwał … Dowiedz się więcej

Tylko rzeczywista niecelowość przywrócenia do pracy pracownika uzasadnia zasądzenie odszkodowania

Wywołany pośrednio do tablicy w kontekście tego czy Polskie Radio mogło dyscyplinować Tomasza Zimocha za „szkalujący” wywiad — opisywana sprawa związana jest z dyscyplinarką dla pracownika, no i dla mnie istotnym problemem miało być jak właściwie należy rozumieć „niemożliwość” i „niecelowość” przywrócenia do pracy pracownika, z którym bezprawnie rozwiązano umowę o pracę — puszczam tekst, który miałem … Dowiedz się więcej