Niepoczytalność pracownika a dyscyplinarne zwolnienie z pracy

Nie wiem czy się komuś przyda, ale skoro takie sprawy trafiają do sądu, to dzieją się w rzeczywistości. W dzisiejszej rubryce poświęconej orzecznictwu dotyczącym prawa pracy kilka zdań o tym czy pracownik może odpowiadać dyscyplinarnie za czyny, których dokonał w stanie niepoczytalności? wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 marca 2015 r., (II PK 105/14) Nawet w … Czytaj dalej

Odpowiedzialność za prywatne korzystanie z telefonu służbowego (art. 122 kp)

Poniedziałek, czas na parę akapitów o relacjach pracownik-pracodawca. Dziś będzie o tym czy pracownik może podnosić odpowiedzialność odszkodowawczą za prywatne korzystanie z telefonu służbowego — i będzie musiał zwracać dziesiątki tysięcy złotych nabitego rachunku za internet i połączenia telefoniczne. wyrok Sądu Najwyższego z 22 marca 2016 r., II PK 31/15, teza Bezpodstawne jest przerzucanie na … Czytaj dalej

Zawieszenie w czynnościach służbowych a rozwiązanie umowy w razie usprawiedliwionej nieobecności w pracy (III PZP 7/15)

Do Sądu Najwyższego trafiło ciekawe zagadnienie dotyczące uprawnienia do rozwiązania stosunku pracy bez wypowiedzenia (art. 53 par. 1 pkt 2 kp) w przypadku usprawiedliwionej nieobecności w pracy spowodowanej zawieszeniem w czynnościach służbowych na okres przekraczający jeden miesiąc. Otóż w sprawie, która ma sygnaturę III PZP 7/15 Sąd Najwyższy będzie musiał się zmierzyć z następującym pytaniem: … Czytaj dalej

Działalność konkurencyjna a dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę

Tytułem suplementu do tekstu „Zakaz konkurencji w prawie pracy” sprzed dwóch miesięcy — dziś kilka zdań o sankcji za naruszenie przez pracownika zakazu konkurencji. Dziś na bazie prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 21 sierpnia 2014 r. (sygn. akt VII Pa 224/14), w którym stwierdzono, że możliwe jest zakwalifikowanie podjęcia przez pracownika działalności konkurencyjnej … Czytaj dalej