Czy mowa nienawiści — ze względu na „niepełnosprawność, wiek, płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową” — powinna być penalizowana?

Krótko i na temat, ale to się na pewno P.T. Czytelnikom spodoba: oto w izbie niższej polskiego Sejmu pojawił się projekt nowelizacji prawa karnego przewidującego poszerzenie katalogu dyskryminacyjnych przesłanek pozwalających na penalizację mowy nienawiści, przemocy i groźby karalnej oraz publiczne znieważanie — ze względu na niepełnosprawność, wiek, płeć, orientację seksualną oraz tożsamość płciową (projekt ustawy … Dowiedz się więcej

Państwo nie może odmówić wydania dowodu osobistego swemu obywatelowi tylko przez to, że ma on miejsce zamieszkania w innym kraju UE (TSUE)

Czy władze państwowe mogą wydawać dowody osobiste swym obywatelom tylko pod warunkiem, że zamieszkują terytorium tego państwa? Czy jednak odmowa wydania dokumentu tożsamości obywatelowi państwa UE, który ma stałe miejsce zamieszkania w innym kraju jest sprzeczna z unijnym prawem? wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 22 lutego 2024 r. w/s Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea … Dowiedz się więcej

Brak uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę na czas określony to dyskryminacja pracownika (TSUE)

A teraz coś z jeszcze innej beczki, czyli kilka zdań o wczorajszym wyroku, w którym TSUE powiedział, iż brak konieczności uzasadnienia wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony to niedopuszczalna dyskryminacja pracownika — nawet jeśli wynika to z krajowego prawa pracy. I pytanie, wcale nie na marginesie: czy jednostka ma stosować się do dyrektywy unijnej, która nie została … Dowiedz się więcej

Obowiązek wystawiania wychowanków przez kluby piłkarskie narusza unijną zasadę swobody przepływu pracowników (TSUE)

A teraz coś z całkiem innej beczki, czyli kilka zdań o dzisiejszym wyroku, w którym TSUE stwierdził, iż narzucony przez UEFA obowiązek wystawiania wychowanków do składów meczowych narusza unijną zasadę swobody przepływu pracowników. wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 21 grudnia 2023 r. w/s SA Royal Antwerp Football Club vs. Union royale belge des sociétés de football … Dowiedz się więcej

Zakaz noszenia islamskiej chusty w pracy nie jest dyskryminacją ze względu na religię — jeśli jest jednakowy dla wszystkich (TSUE)

Czy organ władzy publicznej może wprowadzić zakaz noszenia islamskiej chusty przez urzędników? Jeśli pracownik nie prowadzi bezpośredniej obsługi petentów? Czy jednak takie ograniczenie może być interpretowane jako niedopuszczalna dyskryminacja ze względów religijnych? wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 28 listopada 2023 r. w/s Commune d’Ans (C-148/22)[Zgodnie z art. 2 ust. 2 lit. b dyrektywy 2000/78/WE] regulacja wewnętrzna administracji … Dowiedz się więcej