Czy skarbówka może żądać danych użytkowników portalu „w ciemno”?

Czy skarbówka może domagać się od serwisów internetowych danych użytkowników i wykazu transakcji? Czy żądanie danych uzależnione jest od tego, czy prowadzone jest konkretne postępowanie — czy jednak KAS może wystąpić o ich przekazanie „w ciemno”, tj. w celu sprawdzenia, czy wszystko jest jak należy? (wyrok NSA z 13 października 2022 r., II FSK 783/22). Sprawa zaczęła się od … Czytaj dalej

Przedsiębiorco! wszystkie zmiany w prawie dotyczące firmy mogą wchodzić w życie wyłącznie 1 stycznia lub 1 czerwca (projekt)

A skoro wczoraj było o tym, że brak firmowej pieczątki nie będzie już mógł być podstawą odrzucenia pisma, dziś jest dobry moment, by zwrócić uwagę na jeszcze jeden ciekawy przepis, który pojawił się w projekcie ustawy o ulepszeniu środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców — czyli ustawowe vacatio legis w przypadku nowych ustaw dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. A mianowicie w … Czytaj dalej

Brak pieczątki na firmowym piśmie nie jest wadą formalną (projekt)

brak pieczątki

Przedstawiony kilka dni temu poselski projekt ustawy o ulepszeniu środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców to nie tylko kontrowersyjne uregulowanie prowadzenia działalności gospodarczej przez dzieci-przedsiębiorców, ale także dwie propozycje będące odpowiedzią na największe bolączki współczesnego świata. Po pierwsze brak pieczątki na firmowym piśmie na pewno nie będzie traktowany jako jego wada formalna. Po drugie niektóre … Czytaj dalej

Małoletni przedsiębiorca — czyli legalizacja działalności gospodarczej prowadzonej przez dzieci

Krótko i na temat, ale… może jest potrzeba: w serwisie internetowym RCL opublikowano projekt zmian w prawie, w myśl których działalność gospodarczą będzie mogło prowadzić dziecko — małoletni przedsiębiorca (projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ulepszenia środowiska prawnego i instytucjonalnego dla przedsiębiorców). W pewnym skrócie, bo na pogłębioną rozkminkę może jeszcze przyjdzie czas jak projekt dojrzeje: art. … Czytaj dalej

Postępowanie z udziałem konsumentów (art. 458(14) kpc)

Nie każdy się dowie, ale wielu się przyda: niedawno opublikowana nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego dodała nowy rodzaj postępowania odrębnego — postępowanie z udziałem konsumentów (ustawa z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2023 r. poz. 614). A mianowicie, w pewnym skrócie: art. 458(14) par. 1 kodeksu postępowania … Czytaj dalej