Czy część programu komputerowego to też utwór?

Programista, który tworzy oprogramowanie w zespole, nie jest twórcą całości powstałego utworu, to oczywista oczywistość. Czy jednak wykonana przezeń część programu komputerowego może być traktowana jako utwór? Czy programista pracujący dla klienta może skorzystać z ulgi IP BOX? wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 grudnia 2023 r. (II FSK 812/22)Nawet jeżeli stworzony i ostatecznie wykorzystywany przez użytkownika … Dowiedz się więcej

Prasa może żądać informacji od prywatnej firmy — ale nie w celach związanych z prowadzonymi interesami

Czy prowadzący dziennikarskie śledztwo w sprawie nadużyć i konfliktu interesów redaktor lokalnych mediów może żądać udzielenia niezbędnych informacji przez prywatną spółkę? Czy jednak żądanie udzielenia informacji prasie jest nadużyciem prawa i klasycznym konfliktem interesów — jeśli się okazuje, że redaktor sam by chętnie porobił interesy, zapominając, że działalność biznesowa i dziennikarska powinny być od siebie oddzielone … Dowiedz się więcej

Czy pracodawca może ponosić odpowiedzialność podatkową za wystawienie przez pracownika — bez zgody i wiedzy firmy — fałszywej faktury? (TSUE)

A skoro rano było o tym, że prokurent nie odpowiada za zobowiązania podatkowe spółki, nawet jeśli do jego obowiązków należało zajmowanie się podatkami, teraz czas na kilka akapitów o tym, że odpowiedzialność podatkową za wystawienie fałszywej faktury przez pracownika, który w gruncie rzeczy przywłaszczył tożsamość pracodawcy w celu prowadzenia swego procederu, może ponosić jego pracodawca. Wszystko jednak … Dowiedz się więcej

„Wakacje” od składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców (projekt)

Krótko i na temat, ale wielu się ucieszy: w serwisie internetowym RCL pokazał się projekt przepisów prowadzających „wakacje” od składek ZUS dla mikroprzedsiębiorców (projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw). Propozycja sprowadza art. 17a ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (projekt)Na wniosek płatnika składek, prowadzącego [pozarolniczą działalność gospodarczą, z wyjątkiem … Dowiedz się więcej

Jak liczyć termin dyscyplinarnego zwolnienia w przypadku trwałego naruszenia obowiązków pracowniczych?

Ustawa antykorupcyjna zakazuje niektórym urzędnikom prowadzenia działalności gospodarczej, to oczywista oczywistość. Czy w takim przypadku wystarczające jest zawieszenie działalności, czy jednak konieczne jest zamknięcie firmy? I, wcale nie na marginesie: czy ciągłe i trwałe ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych oznacza, że pracodawca może zwolnić pracownika bez wypowiedzenia w każdym czasie — czy jest ograniczony limitem 30 … Dowiedz się więcej