Czy wykreślenie spółki nieprzerejestrowanej do KRS — bez powiadomienia, bez prawa do odwołania — stanowi niekonstytucyjne wywłaszczenie?

Czy wykreślenie spółki nieprzerejestrowanej do KRS — spółki, która funkcjonowała w XX wieku i była wpisana do rejestru handlowego RHB, ale nie zdążyła złożyć wniosku o przeniesienie danych do KRS — bez powiadomienia, bez możliwości odwołania się do sądu — stanowi bezprawną nacjonalizację prywatnej własności? Czy jednak prawodawca mógł, biorąc pod uwagę bezpieczeństwo obrotu, zadecydować … Czytaj dalej

Czy „konsumeryzacja” przedsiębiorców wymaga zmian w regulaminie?

konsumeryzacja przedsiębiorców zmiana regulaminu

Dziś pytanie, dziś odpowiedź: czy „konsumeryzacja” jednoosobowych przedsiębiorców wymaga zmian w treści wzorców umów (regulaminów) sklepów czy serwisów internetowych? Czy jednak — skoro zmiany wynikają z przepisów prawa — wystarczy znać i pamiętać, że zmieniły się przepisy? I jeszcze jedno: czy „konsumeryzacja” oznacza pełne zrównanie w prawach małych firm z konsumentami? Zaczynając od krótkiego wprowadzenia: … Czytaj dalej

„Konsumeryzacja przedsiębiorców” — od 1 stycznia 2021 r., ale nie dla każdego

konsumeryzacja przedsiębiorców

Krótko i na temat, ale skoro hasłem schyłku dekady najprawdopodobniej będzie tzw. „konsumeryzacja przedsiębiorców”, o pewnej istotnej — promulgowanej wczoraj, a wchodzącej w życie dziś — koronarwirusowej zmianie nie sposób nie wspomnieć (ustawa z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz … Czytaj dalej

Naruszenie przez przedsiębiorcę koronaobostrzeń może być przyczyną odmowy udzielenia pomocy publicznej

naruszenie obostrzeń pomoc publiczna

A skoro wczoraj było o tym, że zniesiono sankcje administracyjne za naruszenie koronawirusowych obostrzeń, dziś czas na kilka akapitów o tym, że sankcją za naruszenie przez przedsiębiorcę koronawirusowych obostrzeń może być odmowa udzielenia pomocy publicznej. Krótko i na temat, bo temat nie jest wyjątkowo skomplikowany: naruszenie przez przedsiębiorcę ustanowionych, w związku z ogłoszeniem stanu epidemii … Czytaj dalej

Wysokość limitów wpłat na IKE i IKZE w 2021 r.

Krótko i na temat: w Monitorze Polskim opublikowano przepisy określające limity wpłat na IKE i KZE w 2021 r. (obwieszczenie MRiPS z 17 listopada 2020 r. w sprawie wysokości kwoty wpłat dokonywanych na indywidualne konto emerytalne w roku 2021, M.P. z 2020 r. poz. 1057 oraz obwieszczenie MRiPS z 17 listopada 2020 r. w sprawie wysokości … Czytaj dalej