O tym, że mija prawie 10 lat odkąd najbliższa rodzina zwolniona jest z podatku od spadków i darowizn (art. 4a ustawy)

odwołanie darowizny rażąca niewdzięczność

A skoro było o tym, że 500 zł na każde drugie dziecko oznacza zwiększenie obciążeń fiskalnych — bo ktoś przecież musi za to zapłacić — to warto krótki tekst poświęcić podatkowi od spadków i darowizn (pretekstem niechaj będzie opublikowanie tekstu jednolitego ustawy, tj. obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie … Dowiedz się więcej

Odwołanie testamentu notarialnego może nastąpić poprzez jego celowe zniszczenie (art. 946 kc)

W ramach odrabiania zaległości jeszcze jedno orzeczenie Sądu Najwyższego — tym razem odnoszące się do prawa spadkowego, a dokładnie: w jakiej formie powinno nastąpić odwołanie testamentu notarialnego?  postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 6 sierpnia 2015 r. (V CSK 635/14) Odwołanie testamentu sporządzonego w formie aktu notarialnego może nastąpić przez celowe zniszczenie przez spadkodawcę wypisu tego aktu (art. … Dowiedz się więcej

Udział spadkowy wydziedziczonego spadkobiercy przypada jego zstępnym (uchwała SN III CZP 85/15)

bezprawna ekshumacja

A skoro kilka tygodni temu pisałem o zmianie przepisów, dzięki której będzie można uniknąć dziedziczenia długów — dziś czas na kolejną świeżą uchwałę Sądu Najwyższego, który wypowiedział się o prawie spadkowym. Oto w uchwale SN z 3 grudnia 2015 r. (III CZP 85/15) wypowiedziano pogląd, iż w przypadku wydziedziczenia spadkobiercy traktuje się go jakby nie dożył otwarcia … Dowiedz się więcej

Zmiany w prawie spadkowym — koniec z przypadkowym dziedziczeniem długów

przywłaszczenie projektu architektonicznego

Krótko i na temat: 18 października 2015 r. (czyli dziś) weszły w życie znowelizowane przepisy kodeksu cywilnego o spadkach i dziedziczeniu (Ustawa z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2015 r. poz. 539). W największym skrócie: z kodeksu cywilnego wylatują przepisy pozwalające na przypadkowe odziedziczenie … Dowiedz się więcej

Ważny wyrok w sprawie praw autorskich do książek Mackiewicza

I kolejna ciekawa historia z wokandy — ale i z życia, z literatury, z tematu zwanego tu wolnością słowa — czyli krótka omówka prawomocnego wyroku kończącego (?) jeden z etapów skomplikowanego sporu o prawa do książek Mackiewicza (por. tekst „Ks. Twardowski, Józef Mackiewicz — wspólna sprawa?” sprzed 8 lat). Mam na myśli wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie … Dowiedz się więcej