Warunkiem wydania ENA jest niezależność prokuratury od władzy wykonawczej (wyrok TSUE C-508/18, C-82/19 i C-509/18)

A ponieważ dziś jest taki dzień, że wypada podlizywać się PiS, będę grzmiał: warunkiem skutecznego wydania ENA jest niezależność prokuratury od władzy wykonawczej, zwłaszcza ministra sprawiedliwości — warunku tego nie spełnia ustrojowa konstrukcja prokuratury w Niemczech!! wyrok TSUE z 27 maja 2019 r. w połączonych sprawach (C-508/18, C-82/19 i C-509/18) Pojęcie „wydającego nakaz organu sądowego” … Czytaj dalej

Zdaniem TSUE polskie „reformy” sądownictwa mogą skutkować brakiem niezawisłości sądów — więc być może nie powinno się wykonywać ENA wobec polskich obywateli…

Krótko i na temat: w wydanym dziś wyroku TSUE stwierdził, że należy wstrzymać wykonanie europejskiego nakazu aresztowania jeśli istnieje ryzyko, że aresztowanej osobie grozi naruszenie prawa do niezawisłego sądu — na przykład wskutek zmian legislacyjnych w państwie, które żąda wydania aresztowanego. Na zaistnienie takich okoliczności może wskazywać wszczęcie przez Komisję Europejską postępowania w celu stwierdzenia … Czytaj dalej