Będzie obowiązek umożliwienia instalacji punktów ładowania elektrycznych aut w blokach wielorodzinnych — także w już istniejących (projekt)

A teraz coś z nieco innej beczki, czyli kilka zdań o tym, że rząd nadal pamięta o elektromobilności — więc będzie obowiązek takiego prowadzenia prac budowlanych, by była możliwa instalacja punktów ładowania w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych (projekt ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw). A mianowicie, w należytym … Czytaj dalej

Jest rozporządzenie w/s minimalnej mocy przyłączeniowej dla stanowisk postojowych przy budynkach

Elektromobilność rozpędza się siedmiomilowymi butami — i oto ukazało zapowiadane już dawno temu rozporządzenie określające minimalną moc przyłączeniową dla stanowisk postojowych przy blokach mieszkalnych i budynkach użyteczności publicznej (rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie sposobu ustalania minimalnej mocy przyłączeniowej dla wewnętrznych i zewnętrznych stanowisk postojowych związanych z budynkami użyteczności publicznej … Czytaj dalej

Czy infrastruktura przesyłowa może stać się częścią składową gruntu?

przejście własności urządzeń przesyłowych

Własność infrastruktury przesyłowej, nawet położonej na nieruchomości odbiorcy, należy do przedsiębiorstwa dostarczającego media — to oczywista oczywistość. Czy to jednak oznacza, że z chwilą zaprzestania świadczenia usług przesyłu następuje przejście własności urządzeń przesyłowych na dotychczasowego odbiorcę? Czy infrastruktura może stać się wówczas częścią składową nieruchomości? (wyrok Sądu Najwyższego z 27 sierpnia 2020 r., IV CSK … Czytaj dalej

Sprzedawca prądu nie może dochodzić od klienta „opłaty sankcyjnej” po rozwiązaniu umowy ze względu na brak płatności przez odbiorcę

opłata sankcyjna kara umowna

Czy dopuszczalne jest zastrzeżenie w umowie kary umownej za rozwiązanie umowy ze względu na jej rozwiązanie ze względu na brak płatności przez klienta? Czy jednak w rzeczywistości oznacza to, że kara umowna dotyczy niewykonania świadczenia pieniężnego? (wyrok Sądu Najwyższego z 17 stycznia 2020 r., IV CSK 579/17). Sprawa dotyczyła roszczeń dystrybutora energii elektrycznej wobec odbiorcy … Czytaj dalej

Gmina nie ponosi kosztów oświetlenia drogi krajowej zbudowanej w standardzie ekspresówki

finansowanie kosztów oświetlenia drogi publicznej

A skoro ostatnio rozniosło się, że ze względu na epidemię koronawirusa część gmin zdecydowała się wyłączać oświetlenie uliczne w nocy, to dziś czas na kilka zdań o tym, że w ocenie SN gmina nie odpowiada za finansowanie podwyższonych kosztów oświetlenia drogi publicznej, która została wybudowana według parametrów drogi ekspresowej i rzeczywiście służy obsłudze ruchu tranzytowego … Czytaj dalej