Czy infrastruktura przesyłowa może stać się częścią składową gruntu?

przejście własności urządzeń przesyłowych

Własność infrastruktury przesyłowej, nawet położonej na nieruchomości odbiorcy, należy do przedsiębiorstwa dostarczającego media — to oczywista oczywistość. Czy to jednak oznacza, że z chwilą zaprzestania świadczenia usług przesyłu następuje przejście własności urządzeń przesyłowych na dotychczasowego odbiorcę? Czy infrastruktura może stać się wówczas częścią składową nieruchomości? (wyrok Sądu Najwyższego z 27 sierpnia 2020 r., IV CSK … Czytaj dalej

Sprzedawca prądu nie może dochodzić od klienta „opłaty sankcyjnej” po rozwiązaniu umowy ze względu na brak płatności przez odbiorcę

opłata sankcyjna kara umowna

Czy dopuszczalne jest zastrzeżenie w umowie kary umownej za rozwiązanie umowy ze względu na jej rozwiązanie ze względu na brak płatności przez klienta? Czy jednak w rzeczywistości oznacza to, że kara umowna dotyczy niewykonania świadczenia pieniężnego? (wyrok Sądu Najwyższego z 17 stycznia 2020 r., IV CSK 579/17). Sprawa dotyczyła roszczeń dystrybutora energii elektrycznej wobec odbiorcy … Czytaj dalej

Gmina nie ponosi kosztów oświetlenia drogi krajowej zbudowanej w standardzie ekspresówki

finansowanie kosztów oświetlenia drogi publicznej

A skoro ostatnio rozniosło się, że ze względu na epidemię koronawirusa część gmin zdecydowała się wyłączać oświetlenie uliczne w nocy, to dziś czas na kilka zdań o tym, że w ocenie SN gmina nie odpowiada za finansowanie podwyższonych kosztów oświetlenia drogi publicznej, która została wybudowana według parametrów drogi ekspresowej i rzeczywiście służy obsłudze ruchu tranzytowego … Czytaj dalej

Rekompensaty za wzrost cen energii elektrycznej (projekt)

opłata sankcyjna kara umowna

Krótko i na temat: w serwisie internetowym RCL opublikowano propozycję przepisów wprowadzających rekompensatę za wzrost cen energii elektrycznej między 1 stycznia a 31 grudnia 2020 r. — w porównaniu do cen prądu obowiązujących w 2019 r. (projekt ustawy o rekompensatach z tytułu wzrostu cen energii elektrycznej w 2020 r.). A mianowicie: o rekompensata za wzrost … Czytaj dalej

Czy zakaz konkurencji w umowie o współpracy jest nieważny jeśli strony nie zastrzegły odszkodowania?

A skoro w poniedziałek było o tym, że odszkodowanie za naruszenie zakazu konkurencji pracowniczej nie wyklucza dodatkowego odszkodowania za ujawnienie informacji poufnych pracodawcy — dziś czas na odpowiedź na pytanie, które wcale nie tak rzadko się pojawia u niektórych przedsiębiorców: czy zakaz konkurencji w umowie o współpracy musi określać odszkodowanie za powstrzymywanie się od świadczenia … Czytaj dalej