Wzór tablicy „Obszar objęty zakazem przebywania — wejście zabronione” (w Świnoujściu)

zakaz przebywania terminal gazu ziemnego

Krótko i na temat, ale może komuś się przyda: w Dzienniku Ustaw opublikowano wzory tablic służących do wyznaczania objętego zakazem przebywania terenu wokół terminala skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (rozporządzenie MSWiA z 15 lutego 2023 r. w/s tablic oznaczających zakaz przebywania w pobliżu terminala regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, Dz.U. z 2023 r. poz. … Czytaj dalej

Czy radca prawny ponosi odpowiedzialność za powielenie nieprawdziwego zarzutu przekazanego przez klienta?

Czy radca prawny może ponosić odpowiedzialność za rozpowszechnianie zarzutów dotyczących innej osoby? Jeśli twierdzenia okazały się nieprawdziwe, ale pochodziły od jego mocodawcy? Czy jednak obowiązkiem radcy prawnego jest weryfikacja informacji dostarczonych przez klienta? I, przy okazji: czy odpowiedzialność spółki za naruszenie dóbr osobistych wyklucza odpowiedzialność jej członków zarządu za to samo działanie? wyrok Sądu Apelacyjnego … Czytaj dalej

Ruch to energia (a więc będzie cena maksymalna prądu)

A skoro wczoraj było o tym, że będzie preferencyjny zakup węgla, dziś będzie o tym, że będzie cena maksymalna energii elektrycznej — dla tych, którzy przekroczą limity zużycia określone w przepisach o zamrożeniu cen prądu (ustawa z 27 października 2022 r. o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców … Czytaj dalej

Preferencyjny zakup węgla przez gospodarstwa domowe (max. 2 tys. zł/t, max. 1,5+1,5 t)

Krótko i na temat, ale to jest naprawdę niezłe: oto będzie preferencyjny zakup węgla od gmin, na potrzeby gospodarstw domowych, za cenę nie wyższą niż 2000 zł za tonę — bo tak postanowił rząd, przegłosował parlament, a wczoraj ukazano w Dzienniku Ustaw (ustawa z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, … Czytaj dalej

Rada do spraw bezpieczeństwa strategicznego (projekt) — czyli posad raz zdobytych nie oddamy nigdy

Krótko i na temat, ale o tym jest coraz głośniej: w Izbie Poselskiej trwają prace nad projektem przepisów betonujących posady w zarządach i radach nadzorczych kilku spółek Skarbu Państwa — nad czym czuwać ma upolityczniona i nieodwoływalna Rada do spraw bezpieczeństwa strategicznego (projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o zasadach … Czytaj dalej