Ustawa o niektórych umowach zawieranych elektronicznie — czyli będzie (?) rządowy system kadrowo-płacowy

A skoro nie tak dawno było na tutejszych łamach o tym, że może będą nowe przepisy dotyczące ochrony konsumentów, a może nie, a jeszcze wcześniej pisałem o tym, że niektóre czynności prawne wymagają szczególnej formy, ale większość wcale nie (por. „Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty, podpis zaufany… — skutki i moc prawna”), dziś czas na … Czytaj dalej

Decyzja bez podpisu to co najwyżej projekt decyzji (zaś skarga na projekt decyzji podlega odrzuceniu)

A skoro niedawno było o sprytnych podpisach cyfrowych, dziś czas na kilka akapitów o tym czym jest decyzja bez podpisu, czy niepodpisana decyzja administracyjna może być skutecznie doręczona stronie — no i czy dopuszczalne jest zaskarżenie takiego dokumentu? nieprawomocne postanowienie WSA w Łodzi z 9 marca 2022 r. (I SA/Łd 652/21)1) Stronie postępowania powinien być … Czytaj dalej

Kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis osobisty, podpis zaufany… — skutki i moc prawna

Sto razy tłumaczyłem werbalnie, ze sto listeli napisałem… Wychodzi na to, że mnogość rozwiązań i możliwości nie sprzyja łatwemu ogarnianiu tematu (błędy i wypaczenia widuje się nawet w przekaziorach, które porządnie opisują ważne sprawy, ale gubią się w szczegółach), zatem czas na kolejny tekst, do którego będę linkował, zamiast po raz kolejny się rozpisywał — … Czytaj dalej

Numer PESEL dla obywatela Ukrainy

Krótko i na temat, ponieważ może się przydać: ustawa o pomocy uchodźcom zawiera także przepisy pozwalające nadać polski numer PESEL ukraińskiemu obywatelowi, który uszedł do Polski przed putinowską napaścią. A mianowicie, w pewnym skrócie: każdy uchodźca obywatelstwa ukraińskiego, którego pobyt w Polsce jest legalny na gruncie ustawy pomocowej, może wystąpić o nadanie mu polskiego numeru … Czytaj dalej

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (projekt)

Krótko i na temat, ale na pewno wielu się przyda (ciśnie się na usta jakieś „nigdy tak wielu nie zawdzięczało tak wiele, tak niewielu”… ale to chyba jeszcze nie ten czas): w serwisie internetowym Sejmu pojawiła się propozycja przepisów regulujących zasady udzielania pomocy uchodźcom wygnanym z Ukrainy wskutek rosyjskiej napaści na ich kraj (projekt ustawy … Czytaj dalej