Czy symbol chronionego oznaczenia geograficznego może być zarejestrowany jako element znaku towarowego?

Czy symbol chronionego oznaczenia geograficznego może być zarejestrowany jako element znaku towarowego? Czy jednak jako symbol urzędowy korzysta z ochrony uniemożliwiającej wykorzystanie jego, choćby przedsiębiorca był uprawniony do oznaczania swoich wyrobów jako ChOG? Garść ciekawych wskazówek znajdziemy we wczorajszym orzeczeniu Sądu UE (wyrok Sądu UE z 1 grudnia 2021 r., T-700-20). Sprawa zaczęła się od … Czytaj dalej

Nie można zarejestrować znaku słowno-graficznego, który może być mylony z zastrzeżonym znakiem słownym („AC MILAN” vs. „MILAN”)

A teraz coś z nieco innej beczki, czyli klika zdań o tym, że skoro znak słowno-graficzny składa się także z warstwy słownej, to taki sposób uwypuklenia owego słowa, który skutkuje nadmiernym podobieństwem do już zarejestrowanego znaku słownego, może wprowadzać odbiorców w błąd — co uzasadnia odmowę zarejestrowania nowego znaku towarowego (wyrok Sądu UE z 10 … Czytaj dalej

Wiarygodny zrzut ekranu jest wiarygodnym dowodem w sporze

A skoro rano było o tym, że licencjobiorca może dekompilować oprogramowanie nawet bez zgody producenta, jeśli musi własnoręcznie usunąć jego błędy, popołudniem czas napisać o tym, że zrzut ekranu z internetów może być potraktowany jako dowód w sprawie o unieważnienie wzoru wspólnotowego — a abstrakcyjna i teoretyczna możliwość manipulacją treści strony internetowej, w tym antydatowania … Czytaj dalej

Psyknięcie otwieranej puszki nie może być zarejestrowane jako dźwiękowy znak towarowy

Psyknięcie otwieranej puszki z napojem nie może być zarejestrowane jako dźwiękowy znak towarowy — bo każda otwierana puszka wydaje dość podobny odgłos, a więc oznaczeniu brak zdolności odróżniającej — taka konkluzja wynika z wydanego dziś orzeczenia (wyrok Sądu UE z 7 lipca 2021 r. w/s Ardagh Metal Beverage Holdings vs. EUIPO (T-668/19). Sprawa zaczęła się od złożonego przez … Czytaj dalej

Liść marihuany nie może być znakiem towarowym (T-683/18)

znak towarowy cannabis store amsterdam

Krótko i na temat: w wydanym dziś orzeczeniu Sąd EU stwierdził, że nie jest dopuszczalne zarejestrowanie znaku towarowego odnoszącego się do liścia konopi indyjskiej — bo symbol marihuany w reklamie narusza porządek publiczny. Stąd też odmówiono zgody na znak towarowy „Cannabis Store Amsterdam” (wyrok Sądu EU z 12 grudnia 2019 r. w/s Santa Conte vs. … Czytaj dalej