Zastrzeżenie numeru PESEL (projekt)

zastrzeżenie numeru PESEL

Krótko i na temat, ale to się akurat nieźle zapowiada: w serwisie RCL pojawił się projekt ustawy przewidującej możliwość bezpłatnego i łatwego zastrzeżenia numeru PESEL — jako sposobu na zapobieganie kradzieży tożsamości i zaciągania różnych zobowiązań na powyciekane dane (projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapobieganiem kradzieży tożsamości). Dalej będzie w punktach, bo tak prościej: art. … Czytaj dalej

Centralny Rejestr Wyborców (projekt)

Krótko i na temat, ale to się może przydać: zgodnie z opublikowanym w serwisie internetowym RCL projektem nowelizacji kodeksu wyborczego nie będzie już gminnych rejestrów wyborców — zamiast niego będzie jeden, prowadzony przez resort informatyzacji, Centralny Rejestr Wyborców (projekt ustawy o zmianie ustawy — Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw). A mianowicie, w znacznym skrócie: … Czytaj dalej

Czy osoba pozbawiona wolności może być wymeldowana z mieszkania bez jej zgody?

Jurysprudencja dość jednolicie wskazuje, że wymeldowanie się z pobytu stałego może nastąpić wbrew woli zainteresowanej osoby, ale nie wbrew jej woli co do wyprowadzenia się spod określonego adresu. Czy to oznacza, że przymusowa nieobecność pod adresem zamieszkania — na przykład w przypadku osoby pozbawionej wolności — wyklucza jej wymeldowanie wbrew jej woli i bez wyraźnej … Czytaj dalej

Numer PESEL dla obywatela Ukrainy

Krótko i na temat, ponieważ może się przydać: ustawa o pomocy uchodźcom zawiera także przepisy pozwalające nadać polski numer PESEL ukraińskiemu obywatelowi, który uszedł do Polski przed putinowską napaścią. A mianowicie, w pewnym skrócie: każdy uchodźca obywatelstwa ukraińskiego, którego pobyt w Polsce jest legalny na gruncie ustawy pomocowej, może wystąpić o nadanie mu polskiego numeru … Czytaj dalej

Dostęp do danych z PESEL wymaga podania uzasadnienia (zwłaszcza, że były przekręty z korzystaniem z aplikacji „ŹRÓDŁO”)

A skoro tematem tygodnia jest podsłuch stosowany przez władzę w celach politycznych, dziś czas na kilka zdań o tym, że każda czynność sprawdzenia danych w rejestrze PESEL poprzez aplikację „ŹRÓDŁO” powinna mieć wyraźne uzasadnienie — tym bardziej, skoro były już przekręty (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 grudnia 2021 r. III OSK 590/21). Sprawa zaczęła się przeprowadzonej przez … Czytaj dalej