Czy osoba pozbawiona wolności może być wymeldowana z mieszkania bez jej zgody?

Jurysprudencja dość jednolicie wskazuje, że wymeldowanie się z pobytu stałego może nastąpić wbrew woli zainteresowanej osoby, ale nie wbrew jej woli co do wyprowadzenia się spod określonego adresu. Czy to oznacza, że przymusowa nieobecność pod adresem zamieszkania — na przykład w przypadku osoby pozbawionej wolności — wyklucza jej wymeldowanie wbrew jej woli i bez wyraźnej … Czytaj dalej

Numer PESEL dla obywatela Ukrainy

Krótko i na temat, ponieważ może się przydać: ustawa o pomocy uchodźcom zawiera także przepisy pozwalające nadać polski numer PESEL ukraińskiemu obywatelowi, który uszedł do Polski przed putinowską napaścią. A mianowicie, w pewnym skrócie: każdy uchodźca obywatelstwa ukraińskiego, którego pobyt w Polsce jest legalny na gruncie ustawy pomocowej, może wystąpić o nadanie mu polskiego numeru … Czytaj dalej

Dostęp do danych z PESEL wymaga podania uzasadnienia (zwłaszcza, że były przekręty z korzystaniem z aplikacji „ŹRÓDŁO”)

A skoro tematem tygodnia jest podsłuch stosowany przez władzę w celach politycznych, dziś czas na kilka zdań o tym, że każda czynność sprawdzenia danych w rejestrze PESEL poprzez aplikację „ŹRÓDŁO” powinna mieć wyraźne uzasadnienie — tym bardziej, skoro były już przekręty (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 grudnia 2021 r. III OSK 590/21). Sprawa zaczęła się przeprowadzonej przez … Czytaj dalej

Zameldowanie nie daje praw do mieszkania — wymeldowanie praw tych nie pozbawia

Czy zameldowanie pod określonym adresem potwierdza prawa do mieszkania? Czy wymeldowanie może dać asumpt do pozbawienia przysługujących mu praw do nieruchomości? wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 września 2021 r. (II OSK 3074/18)Decyzja o zameldowaniu nie daje żadnych praw do lokalu ani też takich praw, jeśli strona jest w ich posiadaniu, nie pozbawia (np. prawa … Czytaj dalej

Informacja o odbiorcach danych z Rejestru Dowodów Osobistych (projekt)

Podanie się inną osobę

Krótko i na temat, ale może komuś się przyda: w serwisie RCL pojawił się projekt przepisów umożliwiających błyskawiczne rozeznanie się czy i komu zostały ujawnione jego dane osobowe przetwarzane w Rejestrze Dowodów Osobistych (projekt ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy — Prawo o aktach stanu cywilnego) A mianowicie, w pewnym … Czytaj dalej