Czy transmisja na Fejsbóku może być przestępstwem?

Czy transmisja emitowana „na żywca” na Fejsbóku, podczas której filmuje się inną osobę bez jej zgody, może być przestępstwem? Jeśli w nagraniu ujawnia się dane personalne nagrywanej osoby, a także informacje o jej miejscu zamieszkania, zawodzie oraz inne wskazówki pozwalające na identyfikację konkretnego człowieka? (nieprawomocny wyrok SR w Bełchatowie z 7 marca 2024 r., II K … Dowiedz się więcej

„Bankrut” o zadłużonej gminie, która pożycza pieniądze — czy to narusza dobra osobiste?

A skoro już za tydzień kolejne wybory, dziś czas na kilka zdań o tym, czy spór polityczny wyłącza bezprawność naruszenia dóbr osobistych? Czy debata publiczna, która uprawnia do ostrych słów, pozwala na lekkie podkręcenie zarzutów wobec konkurenta? I, wcale nie na marginesie: czy zadłużona lub pożyczająca pieniądze gmina może być nazwana „bankrutem”? (wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z … Dowiedz się więcej

Ograniczenie swobody przepływu usług społeczeństwa informacyjnego nie pozwala „doregulowywać” podmiotów z siedzibą w innym państwie (TSUE)

Czy każde państwo może, w ramach swej suwerennej legislacji i jurysdykcji, „doregulowywać” zlokalizowane w innych państwach UE podmioty świadczące usługi społeczeństwa informacyjnego? Nakładać dowolne zakazy i nakazy, obwarowywać je różnorakimi sankcjami? Czy jednak takie przepisy w istocie oznaczają niedopuszczalne ograniczenie prawa swobodnego przepływu usług? wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 9 listopada 2023 r. w/s Google … Dowiedz się więcej

Czy polityk, który nie korzysta z Fejsbóka może pozywać o naruszenie dóbr osobistych — na Fejsbóku?

A skoro tydzień temu było o tym, że publicysta używający niewybrednego języka może i jest „brutalem”, ale okoliczność braku zaangażowania w antykomunistyczną opozycję nie świadczy, iżby był „tchórzliwy„, dziś czas na kilka zdań o tym, czy wieloletni spór polityczny usprawiedliwia ciężkie epitety pod adresem adwersarza? Czy brak reakcji na publiczne połajanki oznacza zgodę na naruszenie godności i dobrego … Dowiedz się więcej

Czy UOKiK może się zajmować naruszeniem RODO? (wyrok TSUE C-252/21)

Czy przeglądanie, lajkowanie i udostępnionych stron internetowych może być interpretowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych — ujawnianie zainteresowań internauty? Czy przetwarzanie danych zagregowanych z różnego rodzaju usług i serwisów, w celu lepszego dopasowania reklam, można oprzeć na uzasadnionym interesie administratora? Czy organ ochrony konkurencji może oceniać naruszenie RODO? wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 4 lipca … Dowiedz się więcej