Czy wygaśnięcie mandatów poselskich może skończyć się przedterminowymi wyborami?

I jeszcze kilka zdań w kontekście skutków nieskutecznego ułaskawienia ex-ministrów Kamińskiego i Wąsika oraz wygaśnięcia sprawowanych przez nich mandatów poselskich: czy fakt, że dwóch posłów odsiaduje wyrok, ich mandaty nie są jeszcze obsadzone (na razie teoria jest taka, że do uzupełnienia jest tylko fotel po pośle Kamińskim, a po Wąsiku — nie wiadomo) ma wpływ na … Dowiedz się więcej

Limit wpłat na IKE, IKZE, PPE — oraz OIPE — w 2024 r.

Krótko i na temat, ale limit wpłat na IKE, IKZE i PPE interesuje P.T. Czytelników corocznie, więc nie przypuszczam, by inaczej było w roku 2024 — zwłaszcza, że do znanej puli skrótów doszedł czwarty: OIPE. A mianowicie: Jeśli ktoś chciałby porównać cyfry z latami poprzednimi, zapraszam: 2023, 2022, 2021, 2020…

Umorzenie należności za utrzymanie czasowo odebranego zwierzęcia może nastąpić dopiero po wydaniu ostatecznej decyzji

Właściciel czasowo odebranego zwierzęcia jest zobowiązany do zwrotu pieniędzy wydanych na opiekę nad nim, to oczywista oczywistość. Czy jednak możliwe jest umorzenie należności wynikającej z kosztów utrzymania odebranego zwierzęcia już na etapie postępowania ustalającego wysokość poniesionych wydatków? Czy jednak umorzyć można wyłącznie należności istniejące — czyli wynikające z ostatecznej decyzji? I, nieco na marginesie: czy decyzję administracyjną może … Dowiedz się więcej

Czy dopuszczalny jest przelew wierzytelności wynikającej z niewypłaconej dotacji oświatowej?

A skoro kilka dni temu SN odmówił podjęcia uchwały w/s możliwości dochodzenia przed sądem niewypłaconej dotacji oświatowej (postanowienie SN z 25 czerwca 2023 r., III CZP 150/22), dziś czas na kilka akapitów o tym, czy można pozwać gminę o brak wypłaty dotacji celowej? Czy ważny i dopuszczalny jest przelew wierzytelności wynikającej z dotacji oświatowej na inny … Dowiedz się więcej

Bezpłatne autostrady (nie wszystkie, nie dla wszystkich)

800 plus dla wszystkich? Czy 500+300 dla pracujących? A może chociaż bezpłatne autostrady? Jeśli nawet nie wszystkie, to może chociaż te, które od ręki można zrobić za darmo — acz nie dla wszystkich? (projekt ustawy o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw). A mianowicie, w wielkim skrócie: art. 1 … Dowiedz się więcej