Czy użycie nazwy konkurenta jako fazy kluczowej jest nieuczciwą reklamą?

naruszenie praw konkurencji reklama wyszukiwarce

Czy użycie w kampanii reklamowej jako frazy kluczowej nazwy konkurencyjnego sklepu może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy? Czy warunkiem takiej kwalifikacji będzie zarejestrowanie owej nazwy jako znaku towarowego? A może reklamodawca nie może ponosić odpowiedzialności za coś, na co nie ma wpływu — na przykład za sposób funkcjonowania algorytmu wyszukiwarki? (nieprawomocny wyrok Sądu … Dowiedz się więcej

Stosowanie określenia „pracowniczy plan kapitałowy” lub „PPK” w reklamie — jest przestępstwem

Krótko i na temat: w opublikowanej wczoraj ustawie o PPK rzucają się w oczy przepisy karne — na przykład ten, który penalizuje działanie polegające na użyciu określenia „pracowniczy plan kapitałowy”, a nawet skrótu „PPK” w reklamie (ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, Dz.U. z 2018 r. poz. 2215). Dla polepszenia … Dowiedz się więcej

Obowiązek posiadania pieczątki firmowej — nie istnieje (nie istnieje, nie istnieje, nie istnieje)

obowiązek posiadania pieczątki firmowej

Zagadnięty przez urzędniczkę, zagadnął P.T. Czytelnik mnie: czy jest coś takiego jak obowiązek posiadania pieczątki firmowej — czyli czy można od przedsiębiorcy (w tym przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, tzw. „człowiek z firmą”) wymagać na piśmie kierowanym do urzędu podpisu i pieczątki? (Zaczęło się ponoć od tego, że jakaś urzędniczka „warunkowo” przyjęła pismo — warunkowo, … Dowiedz się więcej

Czy można nazwać swoje przedsiębiorstwo tak samo jak nazywa się bezpośredni konkurent?

Oznaczanie przedsiębiorstwa nazwą konkurenta

Wakacje, wakacje, ludzie jadą w różne miejsca i zwiedzają. Jeśli komuś nudno, zawsze można oddać się gdybologii — czy gdybym założył działalność jako przewodnik turystyczny i nazwał się tak samo jak już działający przedsiębiorca, czy takie oznaczanie przedsiębiorstwa nazwą konkurenta może być kwalifikowane jako czyn nieuczciwej konkurencji? A jeśli w dodatku zarejestruję sobie taki znak … Dowiedz się więcej

Czy „Intelgraf” — w nazwie spółki i domenie — narusza prawa Intela?

naruszenie praw renomowany znak towarowy

A na niedzielne późne popołudnie coś z całkiem innej beczki — czyli na czym polega naruszenie praw do renomowanego znaku towarowego? — na przykładzie sprawy Intel vs. Intelgraf Systems sp. z o.o. (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 15 listopada 2017 r., sygn. akt VII ACa 899/17). Amerykański koncern Intel wystąpił przeciwko polskiej spółce Intelgraf Systems sp. z … Dowiedz się więcej