Renomowany znak towarowy: „…ski team” vs „SKI Team” (III CSK 275/13)

A skoro kilka dni temu było o tym, że renoma znaku towarowego McDonald’s wyklucza rejestrację innego znaku z przedrostkiem „Mac” lub „Mc” dla produktów żywnościowych, to dziś warto zapoznać się z dość interesującym wyrokiem SN, który ułatwia zrozumienie czym właściwie jest renomowany znak towarowy — i jakie są konsekwencje uznania renomy danego oznaczenia. wyrok Sądu … Dowiedz się więcej

Incydentalna sprzedaż własnych używanych przedmiotów to nie działalność gospodarcza

prawo zatrzymania spłaconych rat

Zdanie incydentalna sprzedaż własnych używanych przedmiotów to nie działalność gospodarcza jawi się jak opis sukcesu osoby, której udało się obronić od zakwalifikowania jej drobnej sprzedaży jako przedsiębiorczości. Najczęściej bowiem słyszymy o ściganiu przez urzędy sprzedawców starzyzny na Allegro. W opisywanym dziś orzeczeniu jest całkowicie odwrotnie: stanowisko SN okazuje się dla przedsiębiorcy prowadzącego sprzedaż bazarową niekorzystne… wyrok … Dowiedz się więcej

Od jutra dane osobowe przedsiębiorców z CEIDG nie podlegają ustawie o ochronie danych osobowych

czerpanie dochodów wnoszenia pozwów

Ku pamięci: dokładnie jutro wchodzą w życie znowelizowane przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1893) — o których pisałem w tekście Zmiany w przetwarzaniu danych osobowych przedsiębiorców z CEIDG — ale co szkodzi przypomnieć? W dużym skrócie zmiany polegają na tym, że: dane przedsiębiorców jawnie udostępniane w CEIDG nie podlegają ustawie o ochronie danych … Dowiedz się więcej

Obowiązkowe informacje na stronie internetowej spółki (i inne obowiązki informacyjne przedsiębiorców)

A skoro jakiś czas temu było o odpowiedzialności członków zarządu spółki z art. 594 ksh, to dziś czas chyba na kilka zdań o odpowiedzialności z art. 595 par. 1 ksh — czyli grzywnie, którą sąd rejestrowy może nałożyć na członków zarządu spółki z o.o. (oraz akcyjnej, ale przecież nie tylko) za brak obowiązkowych informacji na stronie … Dowiedz się więcej

Nazwisko ex-wspólnika w firmie sprzedanej spółki (V CSK 524/14)

Nazwisko byłego wspólnika firma sprzedanej spółki

Życie, a raczej Sąd Najwyższy dopisał dalszy ciąg do mojego tekstu sprzed pół roku (Nazwisko wspólnika a firma przedsiębiorcy (w kontekście śmierci lub odejścia tegoż wspólnika). Dziś zatem postaramy się odpowiedzieć na istotne pytanie: czy wspólnik, który odszedł ze spółki — ważne: spółki, w której firmie znajduje się nazwisko tego wspólnika — może sprzeciwić się … Dowiedz się więcej